Головна

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Івана Пулюя

Кафедра менеджменту у виробничій сфері

 

УВАГА!!! На нашій кафедрі відкрито нову спеціальність
“Публічне управління та адміністрування”

(Електронне урядування).  Читати детальніше…

На кафедрі працює 20 викладачів з яких 17 штатні викладачі. На кафедрі також працює 3 працівники допоміжного складу. Кафедра проводить підготовку фахівців – “бакалавр”, “спеціаліст“ та “магістр“ напряму подготовки 073 – “Менеджмент”, а також підготовку фахівців – “бакалавр”,  “магістр“ напряму подготовки 074 – “Публічне управління та адміністрування”.  Згідно навчальних планів за кафедрою закріплено 54 дисциплін. Заняття на кафедрі веде 20 викладачів, з яких 3 – доктора наук, 14 – кандидатів наук, з них 2 – професори, 12 – доцентів, 1 – старший викладач, 2 – асистенти. Кожна з навчальних дисциплін забезпечена робочою програмою та іншими методичними матеріалами: підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо. За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано 37 навчальних підручників і посібників, з них із грифом МОН – 5.