Гевко Ольга Борисівна

Gevko_O

Гевко Ольга Борисівна – доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері

У 2000 році закінчила Тернопільський державний технічний університет, здобула кваліфікацію «Магістр менеджменту». У 2000-2003 роках навчалася в аспірантурі. У період 2000 по 2002 роки брала участь у тренінг – семінарах, організованих Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (SEUME): «Інформаційні технології в менеджменті», «Маркетинг», «Технологія розробки бізнес-плану», «Заснування та розвиток малого підприємництва». У 2007 році проходила стажування для викладачів бізнес-дисциплін в Україно-Канадському МБЕРІФ бізнес-центрі.

З 2001 року – асистент кафедри.

З 2002 року до тепер – фінансовий менеджер навчально-консалтингової компанії «Профі-центр» (за сумісництвом).

З 2009 року – старший викладач кафедри. Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році на тему: «Формування стратегії брендингу машинобудівного підприємства», науковий керівник – д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. (Національний університет «Львівська політехніка»). З січня 2010 року працює на посаді доцента кафедри.

Веде заняття з курсів: “Основи менеджменту”, “Менеджмент організацій”, “Організація виробництва”, “Стратегічний аналіз”, “Стратегічне управління”.

Коло наукових інтересів: проблеми розробки і реалізації стратегії підприємства, стратегічні системи оцінювання, брендинг. Має 21 наукову працю, з яких 8 – у фахових виданнях, з них 5 – одноосібно.