Кужда Тетяна Іванівна

kuzhda

Кужда Тетяна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері.

В 2009 р. захистила у Національному університеті “Львівська політехніка” кандидатську дисертацію на тему: “Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств” за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами” (науковий керівник д.е.н., проф., заслужений працівник народної освіти України Кузьмін О. Є.).

На кафедрі викладає дисципліни:

– для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” – “Моделювання управлінських процесів”, “Економічне прогнозування” та “Статистика”;

– для студентів напрямів підготовки 6.030507 “Маркетинг”, 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит” – “Менеджмент”;

– для студентів спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” – “Управління змінами”.

– для іноземних студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” – “АРМ-менеджера” (Automated office management), “Економічне прогнозування” (Economic forecasting), “Управління потенціалом підприємства” (Enterprise capability management);

– для іноземних студентів спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” –  “Управління змінами” (Change management).

Автор понад 43 наукових публікацій.

Галузь науки, якої стосуються наукові праці – оцінювання, планування та прогнозування інноваційного розвитку підприємства, управління організаційними змінами на підприємстві, моделювання управлінських процесів з використанням типових моделей менеджменту.