Дистанційне складання екзамену з фаху

13 червня 2018 року на базі кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя було проведено дистанційне складання екзамену з фаху здобувача групи БМдн-41 Кучерепа Уляна Богданівна, яка на даний час проживає у Сполучених Штатах Америки та навчався дистанційно.

Відповіді здобувача оцінювала комісія на чолі з головою Дубчаком Олександром Ярославовичем, Директор ТОВ «Елемент Трейд». До складу комісії увійшли: Гарматюк О.О. – к.е.н., доц. кафедри менеджменту у виробничій сфері, заступник декана ФЕМ; Галущак М. П. – к.т.н., доц. кафедри менеджменту у виробничій сфері; Шведа Н.М. – к.е.н., доц. кафедри менеджменту у виробничій сфері; Зяйлик М.Ф. – к.е.н., доц. кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Складання іспиту проводилося віддалено через Інтернет з використанням програми Skype. По завершенні підготовки студентка відповіла на запитання членів комісії та присутніх.

За результатами складання екзамену з фаху Кучерепа Уляна отримала оцінку «добре», їй присвоєно професійну кваліфікацію «Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій і їх структурних підрозділів» та освітній ступінь бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент».