Представники кафедри менеджменту у виробничій сфері взяли участь у семінарах з питань формування освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування.

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»(DOBRE) передбачає формування Консорціуму українських освітніх закладів, що включає понад 40 освітніх установ з різних областей України, в тому числі і ТНТУ ім. І. Пулюя. Метою консорціуму є спільна робота над формування освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування України та підвищення якості навчання в цій сфері. В рамках наступного етапу реалізації даного проекту проведено два навчальних семінари в травні-червні 2018 року в м. Києві, в яких взяли участь представники кадри менеджменту у виробничій сфері к.е.н., доц. Шведа Наталія Михайлівна та д.держ.упр., проф. Рудакевич Марія Іванівна

Перший з таких семінарів проведено з 30 травня по 1 червня 2018 року. В ході заходу здійснено:

  1. Обговорення світових тенденцій розвитку системи післядипломної освіти для фахівців місцевого самоврядування і державного управління, її ролі в процесах реформування.
  2. Вивчення польського досвіду створення та реалізації програм післядипломної освіти.
  3. розробка програм післядипломної освіти сфери публічного адміністрування із врахуванням європейського досвіду професійного підвищення кваліфікації та українських реалій.

Другий семінар проведено 13-15 червня 2018 року. В рамках заходу здійснено вивчення європейської практики та обговорення актуальних проблем створення навчальних програм для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у сфері публічного адміністрування.