До уваги працівників державних установ, органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад!

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Навчання проводитиметься за державним замовленням та на контрактній основі згідно Постанови КМУ №789 від 29 липня 2009 р. (у редакції від 22.06.2018). Форма навчання – заочна. Строк підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансфертно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.

Постанова КМУ №789 передбачає, що на навчання на заочну форму приймаються державні службовці,  посади  яких належать до шостої – дев’ятої груп оплати праці, та посадові  особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до п’ятої − сьомої категорій посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста або бакалавра з будь-якої спеціальності, працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Навчальний процес забезпечує кафедра менеджменту та адміністрування факультету економіки та менеджменту. Відповідальна за підготовку – доктор наук з державного управління, професор Рудакевич Марія Іванівна.

Прийом документів: з 22 квітня по 14 липня 2019 року.

Вступні випробування: з 15 липня по 26 липня 2019 року.

Зарахування слухачів на навчання проводиться:

– за державним замовленням – до 25 серпня 2019 року;
– за кошти фізичних і юридичних осіб – до 30 вересня 2019 року.

Навчання починається з 1 вересня 2019 року.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами:

– вступного іспиту з основ держави і права;
– вступного іспиту з основ економіки;
– вступного іспиту з іноземної мови;
– співбесіди з питань, що стосується державного управління.

Усі вступні випробування будуть проводитися на базі ТНТУ ім. І. Пулюя. Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом на навчання за державним замовленням, зараховуються на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.

Для вступу у магістратуру вступник особисто подає заяву до Приймальної комісії в паперовій формі. До заяви додаються:

  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього, засвідчені в установленому порядку або Приймальною (відбірковою) комісією;
  • копія трудової книжки, завірена у встановленому порядку;
  • копія документа, що посвідчує особу, громадянство;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
  • довідка з місця роботи, завірена у встановленому порядку;
  • копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Документ, що посвідчує особу, громадянство та військовий квиток пред’являються особисто.

Проводиться попередня реєстрація бажаючих навчатися.

Більш детальну інформацію можна отримати:

  • (097) 1303839 (Галущак Михайло Петрович, заступник завідувача кафедри менеджменту та адміністрування), E-mail: Halushchakmp@gmail.com;
  • (097) 3835803 (Мосій Ольга Бориславівна, доцент кафедри менеджменту та адміністрування), E-mail: lmosiy@ukr.net.

 

З повагою,
завідувач кафедри менеджменту
та адміністрування                                                            Н.Б. Кирич