І Міжрегіональна науково-практична КОНФЕРЕНЦІЯ

І Міжрегіональна науково-практична

КОНФЕРЕНЦІЯ

«Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні»

21 травня 2019 року

ТЕРНОПІЛЬ-2019

Напрямки роботи конференції:

 Публічне управління процесами суспільних трансформацій: взаємодія влади та громадянського суспільства.

 1. Демократичний принцип формування та діяльності системи публічного управління.
 2. Стратегічний розвиток регіонів.
 3. Соціально-економічний розвиток об’єднаних територіальних громад та їх співробітництво в умовах децентралізації влади.
 4. Місцеве самоврядування та територіальна організація влади: проблеми і перспективи.
 5. Співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування в розвитку регіонів.
 6. Електронне урядування та електронна демократія.
 7. Управлінське рішення у публічній сфері та система комунікацій, що забезпечує його ефективність.
 8. Чинники ефективності діяльності органів публічного управління.
 9. Кадрове забезпечення публічної влади як умова її модернізації.
 10. Проблеми становлення і розвитку управлінського лідерства в органах місцевого самоврядування.
 11. Європейський та світовий досвід розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Збірник тез доповідей конференції буде видано до початку роботи конференції.

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей (обсягом 1-2 повні сторінки) приймаються до 10.05.2019 р. на електронну адресу: nauka.ma.tntu@ukr.net.

Співголови організаційного комітету:

Рогатинський Р.М. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, ТНТУ імені Івана Пулюя;

Ціх Г.В. ˗ к.е.н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту, ТНТУ імені Івана Пулюя;

Кирич Н.Б. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, ТНТУ імені Івана Пулюя;

Андрушків Б.М. ˗ д.е.н., професор, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, ТНТУ імені Івана Пулюя.

Члени організаційного комітету:

Бицюра Л.О. ˗ заступник міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів міської ради;

Мних О.Б. ˗ д.е.н., професор кафедри маркетингу і логістики інституту ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка»;

Рудакевич М.І. – доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту та адміністрування ТНТУ;

Стадник В.В. ˗ д.е.н., професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету;

Химич Г.П. ˗ директор корпорації «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»;

Чикуркова А.Д. ˗ д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету;

Шкільняк М.М. ˗ д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету.

Секретаріат організаційного комітету:

Оксентюк Р.А. – к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування;

Луциків І.В. – к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування.

Програма конференції формується за поданими тезами учасників.

матеріали конференції

За результатами роботи планується видати збірник доповідей і тез конференції.

Сума організаційного внеску при заочній участі із опублікуванням тез конференції та отриманням роздрукованого збірника матеріалів складає 100 грн., електронного збірника – 50 грн. Організаційний внесок включає витрати на видання програми і тез конференції, інші організаційні витрати.

Електронний варіант тез конференції буде розміщено в електронному репозитарії ELARTU.

 Тези, які не відповідають вимогам до оформлення, прийматись не будуть.

 Місце проведення: м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус 2.

Початок конференції: 21 травня 2019 року об 11:00.

Для більш детальної інформації звертайтесь за телефонами:

(068) 026 51 51 – Оксентюк Роман Андрійович;

(096) 725 33 95 ˗ Луциків Іванна Василівна.