Анотації до вибіркових дисциплін

 

 1. Адміністративний менеджмент в органах державної влади: стратегія управління
 2. Адміністративно-державне управління в країнах Заходу 
 3. Діловодство в публічних організаціях
 4. Документаційне забезпечення управління
 5. Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності 
 6. Європейська інтеграція, інтернаціоналізація і глобалізація 
 7. Європейські стандарти публічного управління та адміністрування 
 8. Іноземна ділова мова 
 9. Іноземна мова фахового спрямування 
 10. Іноземна мова фахового спрямування 
 11. Інформація, технології і документація 
 12. Командний менеджмент 
 13. Лідерство і організаційна поведінка 
 14. Логіка
 15. Оптимізаційні методи і моделі 
 16. Організаційна культура 
 17. Політологія 
 18. Публічне адміністрування 
 19. Система технологій 
 20. Стратегічний аналіз 
 21. Технологія галузей 
 22. Товарознавство сировини і матеріалів 
 23. Управління бенчмаркінгом 
 24. Управління бізнес-процесами
 25. Філософія і методологія науки і техніки