Аспірантура

Кафедра надає освітню послугу із підготовки докторів філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» з ліцензованим обсягом 5 осіб денної та заочної форм навчання.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють: д.е.н., професор Кирич Н.Б., д.е.н., професор Сороківська О.А., к.е.н., доцент Галущак О.Я.

Аспіранткою кафедри на даний час є Лібусь Тетяна Іванівна, яка під керівництвом д.е.н., професора Кирич Н.Б. працює над дисертаційним дослідженням на тему «Напрямки покращення системи управління потенціалом підприємства».

Аспірантами кафедри захищено коло 30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.