Бланки

 1. Пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи)
 2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломного проекту (роботи)
 3. В I Д Г У К на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
 4. В I Д Г У К на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
 5. В I Д Г У К на дипломний проект за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
 6. РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
 7. РЕЦЕНЗІЯ на дипломний проект за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
 8. РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу за освітнім ступенем «магістр»
 9. З А В Д А Н Н Я НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ
 10. ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)
 11. ЗАВДАННЯ на курсовий проект (бакалавр)
 12. ЗАВДАННЯ на курсовий проект (спеціаліст, магістр)
 13. ЗАВДАННЯ на курсову роботу (бакалавр)
 14. ЗАВДАННЯ на курсову роботу (спеціаліст, магістр)
 15. ДОГОВІР про проведення практики студентів
 16. ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ