Навчальні дисципліни кафедри

Методичне забезпечення підготовки фахівців

 ____________________________________________________________________________________________
Кафедра менеджменту у виробничій сфері в загальному забезпечує викладання 54 дисциплін для фахівців різних спеціальностей, підготовка яких здійснюється в ТНТУ.

 


п/п

Викладачі

Дисципліни, які викладаються на кафедрі
менеджменту у виробничій сфері

1 Галущак М.П. Організація виробництва (лек)
Економічне прогнозування (лек)
Управління якістю
Економіка і бізнес
2 Галущак О.Я. Статистика (лек)
Планування діяльн. п-ва
Адміністративний менеджмент
3 Гарматюк О.О. Осн.ек.і.орг. вироб
Комунікативний менеджмент
Управління персоналом
Планув.діяльн під. (прак)
Практика «Вступ до фаху» 1 курс денн.
4 Гевко В.Л. Управл. Інфор. потоками
Основи менеджменту
Управлін. взаємовід. з кл.
Стратегічне управл.
Практика «Вступ до фаху» 1 курс заоч.
5 Гевко І.Б. Менеджмент організацій
Орган тех. Проц. В галузі (лек)
Методи прий управ рішень
Операційний менеджмент
6 Зяйлик М.Ф. Галузева політика
Міжнародний менеджмент
Організація праці менеджера
Стандартизація і сер тиф.
Виробнича практика заоч. 4 курс
7 Котовська І.В. право
Стратегічний аналіз
Операц. менедж
Управл персоналом
Комуні кат менедж
Стратегічне управл
Практика «Вступ до фаху»1 курс
Виробнича практика 2,3,4,5 курс
8 Кужда Т.І. Економічне прогнозування (практ)
Управління змінами
Статистика (прак)
менеджмент
Моделювання управ. процесів
9 Машлій Г.Б. Фінансовий менеджмент
Біржова діяльність
Організац вироб (практ)
Менедж. ринк. інфраструктур
10 Мосій О.Б. Теорія організації
Основи менеджменту
Організаційна поведінка
Регулювання розвитку регіону
менеджмент
Менеджмент і підприємництво
11 Оксентюк Р.А. Орган технол. Проц.. в галузі (прак)
Еколог менедж (практ)
Основи управ консулат (практ)
Управл консалт (прак)
АРМ менеджера
Управ інформаційними звязками
Менеджмент (практ)
Виробнича практика 3 курс
12 Сороківська О.А.

 

Інвестиційний менеджмент
Європейські стандарти публ. адмін
Управл економ безпекою
Виробнича практика 4 курс
13 Юрик Н.Є. Історія управління
самоменеджмент
Антикризовий менеджмент
Антикризове управління
Організація в-ва
Виробнича практика 2 курс
14 Шведа Н.М. Бізнес-аналітика
Управління проектами
Управління якістю (прак)
Стратегічний аналіз
Бренд-менеджмент (практ)
Стратегічне управління (практ)
15 Кирич Н.Б. Управлінський консалтинг
Екологічний менеджмент
Управління потенціалом підприємства
16 Гевко О.Б. Брендинг в іннов діяльн
Бренд-менедж
Стратегічний аналіз (практ)
Стратег. управл. (лек)
17 Луциків І.В.

 

Історія управління
Управління взаємовідносинами з клієнтами
Бренд-менеджмент
Екологічний менедж
Основи управ консульт
Організ. праці менеджера
Право
18 Стоцька Н. Я Право
Договірне право
19 Гарасимчук Н.М Право
20 Туревич О.А Основи права
Політологія

Всі дисципліни викладаються українською мовою. Для кожного предмету викладачами кафедри розроблено робочі програми, які адаптовані відповідно до вимог Болонського процесу і передбачають модульну систему контролю знань студентів

Навчальний процес базується на 100% навчально-методичному забезпеченні практичних та лабораторних занять, курсових робіт та самостійної підготовки студентів з усіх навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Створено електронні версії усього наявного методичного забезпечення з орієнтацією на дистанційну форму навчання.

Кафедрою менеджменту у виробничій сфері розроблено всі необхідні методичні матеріали для забезпечення:
– різних видів практики;
– державних екзаменів;
– дипломних проектів;
– магістерських робіт.

На кафедрі постійно ведуться поточний та перспективний плани видання навчально-методичної літератури.