Завідувач

kyrych

Кирич Наталія Богданівна – завідувачка кафедри менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

Доктор економічних наук.

В 1998 р. захистила у Хмельницькому технологічному університеті “Поділля” кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.09.01. – демографія, економіка праці і соціальна політика.

З 2000 року працює доцентом кафедри менеджменту та адміністрування .

У 2008 році захистила докторську дисертацію при Київському національному університеті харчових технологій на тему “Організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств (на прикладі ДАК “Хліб України”).

Викладає курси:
для магістрів спеціальності “Менеджмент організацій” – „Основи управлінського консультування”, „Екологічний менеджмент”,
для студентів технічних спеціальностей – „Менеджмент”, „Основи економіки та організації виробництва”.

Опублікувала більше 100 статей, 3 монографії, 2 з яких одноособові.

Науковий напрямок: дослідження сучасного стану переробної галузі агропромислового комплексу в Україні та встановлення напрямів її вдосконалення.