Міжнародна співпраця

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ) — вищий навчальний заклад, який визнаний міжнародними освітніми організаціями, активний член Європейської асоціації університетів (EUA), мережі Вищих інженерних шкіл Франції «n+i», учасник Magna Charta Universitatum, міжнародної учасник Балтійської програми університетів (BUP), Асоціації наукових та технічних бібліотек університетів (IATUL). На даний час ТНТУ ім. І. Пулюя працює за прямими договорами з 70 закордонними університетами з 21 країни. В ТНТУ функціонують 11 міжнародних освітніх центрів: СІSСО, VUE, Schneider Еіесtrіс, Місrosoft ІТ, АСКОН, QNX Software Systems, SUN Microsystems, ІВМ, STMicroelectronix, D-Link, С++.

Значну увагу в ТНТУ приділяють навчанню іноземних студентів у навчанні яких беруть активну участь працівники кафедри. Тому викладачі залучаються до проектів, започаткованих Британською радою, а саме – «Англійська мова для університетів». Проект націлений на внесення якісних змін у рівень володіння англійською мовою як викладачів, так і студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати активну участь у міжнародних заходах. Впровадження проекту базується на використанні гнучкого та комплексного підходу із врахуванням потреб та цілей кожного конкретного університету. З 24 по 30 серпня 2016 року доцент Наталія Шведа перебувала на тренінгу Academic Teaching Excellence (Майстерність викладання в університетах), який проходив у Одесі.

foreign