Міжнародні проекти

Міжнародні проекти кафедри менеджменту та адміністрування

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE), 2018 р.

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) передбачає формування Консорціуму українських освітніх закладів, що включає понад 40 освітніх установ з різних областей України, серед яких і Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Метою консорціуму є спільна робота над формуванням освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування України та підвищення якості навчання в цій сфері.

У рамках Консорціуму освітніх установ для поліпшення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування та проекту DOBRE представники університету Наталія Кирич, Марія Рудакевич, Ольга Мосій, Олена Сороківська та Наталія Шведа взяли участь у навчальних семінарах для представників ВНЗ-членів Консорціуму, що проводилися в квітні у м.Тернополі, у травні і червні в Києві та вересні в Тернополі на базі Тернопільського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Також, викладачі кафедри в рамках проекту USAID “Децентралізація, яка покращує результати та ефективність” взяли участь у тренінговій програмі щодо формування навчальних планів для спеціальності “Публічне управління та адміністрування” (18-20 квітня 2018 р., м. Тернопіль).

Семінари а тренінгові програми було проведено експертами Малопольської школи публічного адміністрування (м. Краків, Польща). Лекційні та практичні курси викладали Марчін Завіцкі – доктор габілітований за науковим напрямком “Публічна політика”, доктор економічних наук, ад’юнкт кафедри публічного адміністрування Краківського економічного університету; Міхав Кудвач – доктор економічних наук, ад’юнкт кафедри економіки і публічного адміністрування Краківського економічного університету та Роман  Жебчук – доктор філософії (економічні науки), інтерн кафедри економіки і публічного адміністрування Краківського економічного університету, координатор польсько-української співпраці в програмі DOBRE.

За результатами проведення семінарів учасники отримали сертифікати підвищення кваліфікації від Малопольської школи публічного адміністрування. 

Міжнародна програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку U-LEAD з Європою”, 2018 р.

У рамках міжнародної програми “U-LEAD з Європою” професор кафедри Сороківська О. А. взяла участь у семінарі на тему: “Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку” (29-30 травня 2018 року, м. Київ).

Міжнародна програма “U-LEAD з Європою спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Основними цілями програми є:

– посилення спроможностей ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях з метою впровадження реформ регіональної політики та децентралізації. Це включає в себе вертикальну та горизонтальну координацію та розвиток спроможності на всіх рівнях управління по всій Україні;

– розширення прав і можливостей об’єднаних громад з метою надання високоякісних послуг громадянам, що робить внесок у реформу децентралізації, яка триває в України (Sida). Для цього Sida уклала субконтракти зі Шведською асоціацією місцевих властей та регіонів, щоб підтримати до 600 центрів надання адміністративних послуг, які відповідають очікуванням громадян, та з Естонською академією електронного врядування, щоб розробити ІТ-рішення, які забезпечують надання відповідних послуг. 

Міжнародний грантовий проект “Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики” (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UAEPPJMOMODULE, 2015-2018 рр.)

Викладачі кафедри менеджменту та адміністрування Сороківська О. А., Мосій О. Б. та Кужда Т. І. стали учасниками міжнародного проекту грантового проекту “Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики” (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.).Даний проект спрямований на налагодження співпраці з європейськими організаціями з метою обміну передовою інформацією щодо впровадження концепції екологічно-відповідального бізнесу.

У межах проекту здійснювалася розробка та впровадження освітніх програм і тренінгів, метою яких було підвищення рівня екологічної культури суспільства та регіональних підприємств. Так, в рамках проекту проф. Сороківською О. А., доц. Мосій О. Б. та доц. Куждою Т. І. проведено ряд тренінгів на теми:

– “Управління якістю навколишнього середовища в країнах Євросоюзу”,

– “Екологічна політика на рівні Євросоюзу”,

– “Інтеграція стандартів Євросоюзу у практику бізнесу”,

– “Роль громадськості в охороні довкілля”,

– “Досвід країн Євросоюзу та українські реалії”.

За результатами реалізації проекту опубліковано у співавторстві навчальний посібник “Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції” (українською та англійською мовами) для студентів університетів та слухачів програми перепідготовки кадрів, представників органів державного влади та місцевого самоврядування, бізнесу, підприємств та організацій різних форм власності.

 Проект Британської ради (BritishCouncil) в Україні “Англійська для університетів”

Метою проекту є допомога в підвищенні стандартів рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками та студентами вищих навчальних закладів України.

У роботі літньої школи в 2016 р. від кафедри менеджменту та адміністрування взяла участь доц. Шведа Н. М. тематика літної школи – “Academic Teaching Excellence “English As The Medium Of Instruction”.

В рамках проекту робота велася за такими напрямками:

– англійська мова професійного спрямування (ESP basedon CiVELT та ESP for newly qualified);

– англійська мова для академічних цілей (Englishfor Academic Purposes);

– викладання в університеті у 21 столітті (Teachingat Universityin 21 century);

– майстерність викладання в університетах (Academic Teaching Excellence).

Учасники вивчали і практикували сучасні навчальні прийоми, які застосовуються у вищій освіті в ХХІ столітті, презентували мікролекції із фахових дисциплін під наглядом тренерів, ділилися досвідом, а також мали можливість насолодитися мальовничою природою у перервах між заняттями. 

Міжнародний грантовий проект “Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій”(№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-1-FRTEMPUSJPHES, 2012-2015 рр.).

Діяльність Стартап-центрів спрямована на стимулювання креативності, підтримку студентів на шляху перетворення власної бізнес-ідеї в життєздатний бізнес-проект і далі − у стабільне та успішне підприємство.

Основними завданнями проекту стали:

– сприяння створенню та подальшої реалізації Стартап проектів у процесі навчання студентів і слухачів;

– забезпечення практично-орієнтованого навчання студентів для підготовки та реалізації ними Стартап проектів;

– підвищення особистої підприємницької ефективності і вмотивованості студентів для забезпечення зростання бізнес-активності в регіоні.

У межах проекту було проведено ряд тренінгів та міжнародних семінарів, де студенти мали можливість:

– освоїти знання з основ підприємницької діяльності;

– отримати кваліфіковану допомогу у процесі впровадження інноваційні ідеї та реалізації власних лідерських здібностей;

– сформувати бізнес-план розвитку власного проекту та донести до інших зацікавлених людей суть бізнес-ідеї.

В рамках проекту проф. Сороківська О. А. взяла участь у  тренінгу “Start-upprojectbusinessplanning”, м. Монпельє, Франція (17-21 березня 2014 р.). Також, доц. Мосій О. Б. та Кужда Т. І.взяли участь у тренінгу “Leadershipandteambuilding”, м. Стокгольм, Швеція (18-24 травня 2014 р.).

У проекті беруть участь представники восьми європейських країн:  Франції, Великобританії, Португалії, Швеції, Фінляндії, Молдови, Білорусії та викладачі і студенти п’яти українських вузів.