Наукові проекти

Наукові проекти / Інноваційні розробки

З 1 червня 2017 року науковцями кафедри розпочато новий напрям наукових пошуків: «Дослідження сучасних управлінських технологій у системі публічного управління».

На сьогодні викладачі кафедри менеджменту у виробничій сфері є учасниками міжнародного проекту «Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій», у рамках якого здійснюється активне сприяння формуванню та впровадженню інноваційних розробок студентів університету. Метою реалізації цього масштабного проекту є  навчання студентів та молоді основам підприємництва, інноваційної діяльності та створення стартап проектів; підвищення креативності, конкурентоспроможності та здатності до працевлаштування студентів-випускників в першу чергу інженерних спеціальностей; підготовка та перепідготовка викладачів-тренерів в галузі розвитку та просування інновацій; організація співпраці між університетами, інноваційними і інвестиційними структурами для комерціалізації наукових розробок.

Також науковці кафедри є виконавцями міжнародного грантового проекту «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики», головною ціллю якого є сприяння усвідомленню випускниками та громадськості необхідності зміни підходів до управління бізнесом на засадах сталого розвитку з метою адаптації до вимог європейського ринку.