Навчально-методична література кафедри

Галущак Михайло Петрович

 1. Галущак М.П., Машлій Г.Б., Гевко О.Б. Посібник до виконання практичних завдань та для самостійного вивчення дисципліни “Організація виробництва”. –Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 77 с.
 2. Галущак М.П., Оксентюк А.О. Завдання і вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація виробництва” для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент». –Тернопіль: ТНТУ, 2018. –29с.
 3. Оксентюк А.О., Галущак М.П., Машлій Г.Б., Гевко І.Б. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Організація виробництва” для студентів всіх форм навчання напряму 073 «Менеджмент»». –Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 32с.
 4. Галущак М.П., Кужда Т.І. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Економічне прогнозування” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання напряму “Менеджмент”. -Тернопіль: ТНТУ, 2018. –48с.
 5. Галущак М.П., Кужда Т.І. Методичні вказівки та завдання до самостійної підготовки студентів з дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” для стаціонарної і заочної форм навчання напряму “Менеджмент”. –Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 23 c.
 6. Галущак М.П., Галущак О.Я. Методичні вказівки до практичних занять  з дисципліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”. –Тернопіль: ТНТУ, 2017 р. – 22 с.
 7. Галущак М.П., Галущак О.Я. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”. –Тернопіль: ТНТУ, 2017 р. – 10 с.
 8. Галущак М.П., Галущак О.Я. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. –Тернопіль: ТНТУ, 2018 . – 39 с.
 9. Галущак М.П., Галущак О.Я. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”.–Тернопіль: ТНТУ, – 27 с.
 10. Галущак М.П., Галущак О.Я. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. –Тернопіль: ТНТУ, – 11 с.

Галущак Ольга Ярополківна

 1. Галущак О.Я., Галущак М.П. Статистика: Навчальний посібник. Тернопіль. – 2017. –105с.
 2. Галущак О.Я., Галущак М.П. Методичні вказівки для практичних занять з курсу “Статистика”. — ТНТУ. — 2017. – 36 с.
 3. Галущак О.Я., Галущак М.П. Методичні вказівки для самостійних занять з курсу “Статистика”. — ТНТУ. — 2016.- 29 с.
 4. Галущак О.Я., Галущак М.П. Адміністративний менеджмент : Навч. посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 123с.
 5. Галущак О.Я., Галущак М.П. Методичні вказівки і завдання для практичних та самостійних занять з курсу “Адміністративний менеджмент ” для студентів спеціальності “Менеджмент” всіх форм навчання. – ТНТУ, 2017. – 33с.
 6. Галущак О.Я., Галущак М.П. Планування діяльності підприємства : Навч. посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 98с.
 7. Галущак О.Я., Галущак М.П.. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу “Планування діяльності підприємства” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” всіх форм навчання. – ТНТУ, 2016. – 17с.
 8. Галущак О.Я., Галущак М.П. Методичні вказівки і завдання для практичних занять з курсу “Планування діяльності підприємства” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” всіх форм навчання. – ТНТУ, 2016. – 48с.
 9. Галущак О.Я., Галущак М.П. Методичні вказівки і завдання для самостійних занять з курсу “Планування діяльності підприємства” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” усіх форм навчання. – ТНТУ, 2018. – 50с.

Гарматюк Оксана Олегівна

 1. Гарматюк О.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Управління персоналом» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / О.О.Гарматюк –  Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 60с.
 2. Гарматюк О.О.Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу «Управління персоналом» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / О.О.Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 41с.
 3. Гарматюк О.О. Управління персоналом: Курс лекцій / О.О.Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 115 с.
 4. Гарматюк О.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Комунікативний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / О.О.Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 43с.
 5. Гарматюк О.О. Комунікативний менеджмент: Курс лекцій / О.О.Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 105 с.
 6. Гарматюк О.О. Управління персоналом: Навчальний посібник / О.О.Гарматюк – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 185 с.
 7. Гарматюк О.О. Управління персоналом : Курс лекцій / О.О. Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2014. –115с.
 8. Гарматюк О.О. Методичні вказівки до проведення комплексного державного екзамену з дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця ОКР «Бакалавр» напряму 030601 «Менеджмент» / Бриндзя А.З., Галущак М.П., Галущак О.Я., Гарасимчук Н.М., Гарматюк О.О., Гевко І.Б., Королюк Т.М., Крамар І.Ю., Малюта Л.Я., Мосій О.Б., Піняк І.Л., Стойко І.І., Хрупович С.М., Юрик Н.Є., Шведа Н.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 170 с.
 9. Гарматюк О.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Управління персоналом» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / О.О.Гарматюк, Н.Є.Юрик – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 50с.
 10. Гарматюк О.О. Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу «Управління персоналом» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / О.О.Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 31с.
 11. Гарматюк О.О. Комунікативний менеджмент: Курс лекцій / О.О.Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 105 с.
 12. Гарматюк О.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Комунікативний менеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» / О.О.Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 33с.
 13. Гарматюк О.О. Бізнес-комунікації: Курс лекцій / О.О.Гарматюк, Н.Є.Юрик – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 82 с.
 14. Гарматюк О.О. Менеджмент персоналу: Курс лекцій / О.О.Гарматюк, Н.Є.Юрик – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 112 с.
 15. Гарматюк О.О. Антикризовий менеджмент: Курс лекцій / О.О.Гарматюк, Н.Є.Юрик – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 138 с.
 16. Гарматюк О.О. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для проходження практики «Вступ до фаху» студентами 1 курсу галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальностями 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» для денної та заочної форм навчання / О.О.Гарматюк, О.А.Сороківська, Н.Є.Юрик – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 17 с.

Гевко Іван Богданович

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів усіх форм навчання для спеціальності 073 «Менеджмент» / І.Б. Гевко. – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 77 с.
 2. Гевко І. Операційний (виробничий) менеджмент: конспект лекцій / І.Б. Гевко. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 128 с.
 3. Гевко І.Б. Організація виробництва у прикладах та задачах: Навчальний посібник      К.: Кондор, 2010 Українська
 4. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник      К.:Кондор,2009.
 5. Гевко І.Б. Методичні вказівки для самостійної підготовки з дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень” для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.0502 “Менеджмент”  . – Тернопіль, ТДТУ, 2007.
 6. Гевко І.Б. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень” для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.0502 “Менеджмент”  . – Тернопіль, ТДТУ, 2007.
 7. Гевко І.Б. Організація виробництва: теорія і практика: Підручник. –   К.: Кондор, 2008.
 8. Гевко І.Б. Організація виробництва: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДТУ, 2007.
 9. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. –   К.: Кондор, 2005.

Зяйлик Марія Федорівна

 1. Зяйлик М.Ф. Євромаркетинг. Навчальний посібник. – Київ. Кондор, 2009. – 226 с.
 2. Зяйлик М.Ф. Організація праці менеджера. Навч.-метод. комплекс для студентів. – Тернопіль, 2008.
 3. Зяйлик М.Ф. Рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни “Стандартизація та сертифікація”. – Тернопіль, ТДТУ, 2008.
 4. Зяйлик М.Ф. Стандартизація та сертифікація продукції. Методичні рекомендації і матеріали до практичних робіт з курсу. –     Тернопіль, ТДТУ, 2007.
 5. Зяйлик М.Ф. «Організація праці менеджера». Навчальний посібник. – ФОП Паляниця В.А., Тернопіль, 2018, с.158.
 6. Зяйлик М.Ф. «Міжнародний менеджмент у прикладах та задачах». Навчальний посібник у прикладах та задачах. ФОП Паляниця В.А., Тернопіль, 2018 – с.296.ик.- ФОП Паляниця В.А., Тернопіль, 2018, с.158.
 7. Зяйлик М.Ф. «Стандартизація, сертифікація». Навчальний посібник. ФОП Паляниця В.А.,Тернопіль, 2018. – с.167.

Кирич Наталя Богданівна

Підручники та посібники:

 1. Управління інноваційною діяльністю. Навчально-методичне видання. Книга 1.– Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015.– 334 с. (успівавтор. Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк та інші.)
 2. Антикризовий менеджмент. Підручник.–Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012.– 159 с. у співавторстві Юрик Н.Є.).
 3. «Основи організації підприємницької діяльності або абетка для підприємця». Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя.(лист МОН №1.4/18-Г-783 від 25.03.10 р). (у співавтор. Андрушків Б.М., Вовк Ю,Я., Стойко І.І.)
 4. Основи управлінського консультування. Навчальний посібник. Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008 р. 96 ст.
 5. Екологічний менеджмент. Навчальний посібник. Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2007 р. 56 ст.
 6. Основи економіки та організації виробництва (курс лекцій). Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2007 р. 43 ст.
 7. Основи соціального менеджменту. Теоретичні положення та практичні механізми. Міністерство праці та соціальної політики України. Науково – дослідний інститут праці та зайнятості. Тернопіль: Термограф, 2007 р. 1024 ст. (у співавторст. Папієв М., Кирян Т., Андрушків Б.та інші)
 8. Економіка підприємства. Посібник з самостійного вивчення курсу. Тернопіль: ТІСТІ. – 2007 р. 310 ст. ( у співавтор. Харів П.С.)
 9. Економіка підприємств. Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2000 р. 448 ст.  у співавтор. В.П. Вихрущ ).
 10. Охорона праці та безпека життедіяльності. Посібник. Київ: Охорона праці, 2000 р. 570 ст.

Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки, щодо самостійної роботи з курсу «Бізнес планування» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи та технології. Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2018.– 32 ст.
 2. Методичні вказівки, щодо самостійної роботи з курсу «Управлінський консалтинг» для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент. Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя. 2018.–43 ст.
 3. Методичні вказівки, щодо самостійної роботи з курсу «Управління потенціалом підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент. Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя. 2017.–25 ст.
 4. Методичні вказівки, щодо самостійної роботи з курсу «Екологічний менеджмент» для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент. Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя. 2016.– 33 ст.
 5. Методичні вказівки щодо практичної роботи з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів денної форми навчання за напрямом 030601 «Менеджмент» Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 49 с.
 6. Навчально-методичний комплекс з курсу «Основи управлінського консультування» для спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 24 с.
 7. Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування». – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 27 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломного проекту студентами рівня «Магістр» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Тернопіль: ТНТУ, 2013.–63 с. ( у співавтор. Галущак М.П., Машлій Г.Б., Гевко І.Б., Сороківська О.А).
 9. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з курсу «Основи економіки та організації виробництва» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050201 «Біотехнічні та медичні апарати і системи». –Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, , 2007–35 ст.
 10. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з курсу «Менеджмент». – Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, , 2006– 34 ст.
 11. Навчально – методичний комплекс з курсу «Основи економіки і організації виробництва». – Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. 2005– 25 ст.

Котовська Ірина Василівна

 1. The course of lectures on discipline “Bussines Law” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2014. – 86 p
 2. Methodical pointing for writing a term paper on discipline “Strategic management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2015. – 18 p.
 3. The course of lectures on discipline “Strategic Management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2015. – 123 p.
 4. Handbook for practical classes and self-training in “Strategic Management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2015. – 32 p.
 5. Handbook for practical classes and self-training on discipline “Human Resource Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2015. – 45 p.
 6. Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Human Resource Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – 2nd edition, revised and enlarged. –  Ternopil: TNTU, 2016.
 7. Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Environmental management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors) – Ternopil: TNTU, 2015. – 71 p.
 8. The course of lectures on discipline “Brand Management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors) – Ternopil: TNTU, 2015. –110 p.
 9. Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Bussines Law” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – 2nd edition, revised and enlarged. –Ternopil: TNTU, 2015. – 104 p.
 10. 2. Стратегічне управління:  Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» / Гевко О.Б., Шведа Н.М., Котовська І.В. // – Тернопіль, ТНТУ, 2015. – 173 с.
 11. Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Business Communication” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). 2nd edition, revised and enlarged. – Ternopil: TNTU, 2016.
 12. Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Law” for the 2rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). 2nd edition, revised and enlarged. – Ternopil: TNTU, 2016.
 13. Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Strategic Analysis” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2016. – 101 p.
 14. Kotovs’ka I. V. Handbook for practical classes and self-training on discipline “Human Resource Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). 2nd edition, revised and enlarged.– Ternopil: TNTU, 2016.
 15. Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Human Resource Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – 2nd edition, revised and enlarged. –  Ternopil: TNTU, 2016.
 16. Kotovs’ka I. V. The course of lectures and handbook for practical classes on discipline “Human Resource Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). –– Ternopil: TNTU, 2017. – 170p
 17. Kotovs’ka I. V. The course of lectures and practical cases on discipline “Strategic Management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2017. – 166 p
 18. Kotovs’ka I.V. Guide to writing master’s research paper, for the students majoring in 8.03060101 “Management of organizations and administration” // Mosiy O.B., Kuzhda T.I. Kotovs’ka I.V. – Ternopil: TNTU, 2017. – 30 p.
 19. Kotovs’ka I. V. A course of lectures and practical cases on discipline “Bussines Law” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2017. – 117 p.

Кужда Тетяна Іванівна

 1. Кужда Т. І. Економічне прогнозування: Підручник. / Галущак М.П., Галущак О. Я./ – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 160 с./53
 2. Кужда Т. І. Моделювання управлінських процесів: Курс лекцій для студентів стаціонарної і заочної форм навчання напряму підготовки “Менеджмент”. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 72с.
 3. Кужда Т. І. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з курсу “Моделювання управлінських процесів” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання напряму підготовки “Менеджмент ”. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 30 с.
 4. Методичні вказівки та завдання для самостійних робіт з курсу “Моделювання управлінських процесів” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки “Менеджмент”. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 57с.
 5. Кужда Т. І. Управління змінами: Курс лекцій для студентів спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 77 с.
 6. Кужда Т. І. Методичні вказівки і завдання до практичних занять студентів з дисципліни “Управління змінами” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 29 с.
 7. Кужда Т. І. Методичні вказівки й завдання для самостійних робіт студентів з дисципліни “Управління змінами” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 86 с.
 8. Кужда Т. І. Методичні вказівки та завдання до лабораторних з курсу “Економічне прогнозування” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” / Т.І. Кужда, М. П. Галущак. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 53 с.
 9. Кужда Т. І. Lectures on discipline “International Economic Relations” for the students of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 99 с.
 10. Кужда Т. І. Practice guidelines and tasks on discipline “International Economic Relations” for the students of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2014. –34 с.
 11. Кужда Т. І. Lectures on discipline “Economic forecasting” for the students of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 90 с.
 12. Кужда Т. І. Practice guidelines and tasks on discipline “Economic forecasting” for the students of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 58 с.
 13. Кужда Т. І. Lectures on discipline “Automated office management” for the students of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 101 с.
 14. Кужда Т. І. Practice guidelines and tasks on discipline “Automated office management” for the students of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors).Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 65 с.
 15. Кужда Т. І. Курс лекцій з дисципліни “Менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 030502 “Економічна кібернетика”, 030509 “Облік і аудит”, 030508 “Фінанси і кредит”, 030507 “Маркетинг”. Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 71 с.
 16. Кужда Т. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030502 “Економічна кібернетика”. Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 24 с.
 17. Кужда Т. І. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни “Менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 030507 “Маркетинг”, 030502 “Економічна кібернетика”, 030508 “Фінанси і кредит”, 030509 “Облік і аудит”. Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 46 с.
 18. Кужда Т. І. Lectures on discipline “Change management” for the students majoring in 8.03060101 “Management of organizations and administration” (full-time study masters). Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 90 с.
 19. Кужда Т. І. Practice guidelines and tasks on discipline “Change management” for the students majoring in 8.03060101 “Management of organizations and administration” (full-time study masters). – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 40 с.
 20. Кужда Т. І. Lectures on discipline “Enterprise capability management” for the students of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 99 с.
 21. Кужда Т. І. Practice guidelines and tasks on discipline “Enterprise capability management” for the students of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 30 с.
 22. Кужда Т.І. Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва (Organizational behavior. Aspects of effective entrepreneurship): Навчальні матеріали / Сороківська О.А., Мосій О.Б., Владимир О.М., Дудкін П.Д., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Нагорняк Г.С., Кужда Т.І., Струтинська І.В. ‒ Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2015. ‒ 245 с.
 23. Кужда Т.І. Підприєництво (Enterpreneurship): Навчальні матеріали на англійській мові / Сороківська О.А., Мосій О.Б., Владимир О.М., Дудкін П.Д., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Кужда Т.І., Нагорняк Г.С., Струтинська І.В. ‒ Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2015. ‒ 53 с.
 24. Кужда Т.І. Управління інноваціями (Innovation Management): Навчальні матеріали на англійській мові / Сороківська О.А., Мосій О.Б., Владимир О.М., Дудкін П.Д., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Кужда Т.І., Нагорняк Г.С., Струтинська І.В. ‒ Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2015. ‒ 88 с.
 25. Кужда Т.І. Бізнес-планування Старт-ап проектів (Start-up Projects Business-Planning): Навчальні матеріали на українській та англійській мовах / Сороківська О.А., Мосій О.Б., Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Нагорняк Г.С., Струтинська І.В. ‒ Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2015. ‒ 123 с.
 26. Кужда Т. І. Стратегія сталого розвитку як передумова євроінтеграції / Сороківська О.А., Дудкін П.Д., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Кужда Т.І., Сороківська О.А., Струтинська І.В. За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2016. – 20с.
 27. Кужда Т. І. Екологічна політика та законодавство ЄС у сфері охорони навколишнього середовища / Сороківська О.А., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Сороківська О.А., Струтинська І.В. За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2016. – 20 с.
 28. Кужда Т. І. Управління якістю навколишнього середовища в країнах Євросоюзу / Дудкін П.Д., Сороківська О.А., Мельник Л.М., Кужда Т.І., Мосій О.Б., Сороківська О.А., Струтинська І.В. За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2016. – 20 с.
 29. Кужда Т.І. Екологічна політика на рівні ЄС. Досвід країн ЄС та українські реалії / Дудкін П.Д., Сороківська О.А., Мельник Л.М., КуждаТ.І., Мосій О.Б., Сороківська О.А., Струтинська І.В. За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2016. – 20 с.
 30. Кужда Т.І. Роль громадськості в охороні довкілля. Досвід країн ЄС та українські реалії / Дудкін П.Д., Сороківська О.А., Мельник Л.М., КуждаТ.І., Мосій О.Б., Сороківська О.А., Струтинська І.В. За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2016. – 20 с.
 31. Кужда Т.І. Інструменти реалізації екологічної політики на рівні підприємства у країнах ЄС / Дудкін П.Д., Сороківська О.А., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Кужда Т.І., Сороківська О.А., Струтинська І.В. За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП“Паляниця В.А.”, 2016. – 20 с.
 32. Кужда Т.І. Механізми зацікавлення виробничих структур у зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище: європейський досвід / Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Сороківська О.А., Струтинська І.В. За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2016. – 20 с.
 33. Кужда Т.І. Інтеграція стандартів ЄС у практику бізнесу / Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б. Сороківська О.А., Струтинська І.В. За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП “Паляниця В.А.”, 2016. – 20 с.

34.   Lectures on discipline “Managerial decision modeling” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2017. – 99 p.

 1. Practice guidelines and tasks on discipline “Managerial decision modeling” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2017. – 72 p.
 2. Моделювання управлінських процесів: Курс лекцій для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 073 “Менеджмент”. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 72 с.
 3. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з курсу “Моделювання управлінських процесів” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 073 “Менеджмент ”. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 30 с.
 4. Методичні вказівки та завдання для самостійних робіт з курсу “Моделювання управлінських процесів” для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент”. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 57 с.
 5. Управління змінами: Курс лекцій для студентів спеціальностей 073 “Менеджмент” та 281 “Публічне управління та адмінстрування” . – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 77 с.
 6. Методичні вказівки і завдання до практичних занять студентів з дисципліни “Управління змінами” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальностей 073 “Менеджмент” та 281 “Публічне управління та адмінстрування”. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 29 с.
 7. Методичні вказівки й завдання для самостійних робіт студентів з дисципліни “Управління змінами” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання 073 “Менеджмент” та 281 “Публічне управління та адмінстрування”. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 86 с.
 8. Lectures on discipline “Economic forecasting” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 90 с.
 9. Practice guidelines and tasks on discipline “Economic forecasting” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 58 с.
 10. Lectures on discipline “Automated office management” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 201 – 200 с.
 11. Practice guidelines and tasks on discipline “Automated office management” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 65 с.
 12. Курс лекцій з дисципліни “Менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 071“Облік і оподаткування ”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування ”, 075 “Маркетинг”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 051 “Економіка”. – Тернопіль: ТНТУ, 201 – 140 с.
 13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 “Економіка”. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 24 с.
 14. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни “Менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 071“Облік і оподаткування ”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування ”, 075 “Маркетинг”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 051 “Економіка”. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 46 с.
 15. Lectures on discipline “Change management” for the students majoring in 073 “Management” (full-time study masters). – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 90 с.
 16. Practice guidelines and tasks on discipline “Change management” for the students majoring in 073 “Management” (full-time study masters). – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 40 с.
 17. Lectures on discipline “Enterprise resource management” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 99 с.
 18. Practice guidelines and tasks on discipline “Enterprise resource management” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 30 с.
 19. Guide to writing master’s research paper, for the students majoring in 073 “Management ” /Т. І. Кужда., О. Б. Мосій., І. В. Котовська. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 33 с.
 20. Регіональна бюджетна політика: Курс лекцій для студентів денної та заочної форм спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 116 с.
 21. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Бюджетна регіональна політики” для студентів денної та заочної форм спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 15 с.

Луциків Іванна Василівна

 1. Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Customer Relationship Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors).– Ternopil: TNTU, 2016. –78 p.
 1. Lutsykiv I. V. Handbook for practical classes and self-training on discipline “Customer Relationship Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors).– Ternopil: TNTU, 2016. –24 p.
 2. Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Brand management” for the 4thyear students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors).– Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2016. –75 p.
 1. Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Environmental Management” for the 4thyear students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors).– Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2016. –83 p.
 1. Lutsykiv I. V. The course of lectures and practical cases on discipline “Customer Relationship Management” for the 3rd year students of the specialty 073 “Management” (full-time study bachelors).–Ternopil: TNTU, 2018. –123 p.
 2. Lutsykiv I. V. Handbook forpractical classes and self-training on discipline “Brand management” for the 4th year students of the specialty 073 “Management” (full-times tudy bachelors).–Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2018. –23 p.
 3. Lutsykiv I. V. Handbook for practical classes and self-training on discipline “Organization of manager’s work” for the 3rd year students of the specialty 073 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2018. – 35 p.
 4. Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Organization of manager’s work” for the 3rd year students of the specialty 073 “Management” (full-times tudy bachelors).– Ternopil: TNTU, 2017. – 94p.
 5. Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Law” for the 3rd year students of the specialty 073 “Management” (full-time study bachelors).– Ternopil: TNTU, 2017. – 79p.
 6. Lutsykiv I. V. Handbook for practical classes and self-training on discipline “Law” for the 4th year students of the specialty 073 “Management” (full-time study bachelors).– Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2018. – 21 p.
 7. Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Management consulting” for the 5th year students of the specialty 073 “Management”(full-time study master).– Ternopil: TNTU, 2018. –77
 8. Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “History of management” for the 1st year students of th especialty 073 “Management” (full-time study bachelors).– Ternopil: TNTU, 2018. – 89 p.
 9. Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Pedagogy and ethics of professional activity” for the 5th year students of the specialty 073 “Management” (full-time study master). – Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2019. – 69 p.
 10. Lutsykiv I. V. Handbook for practical classes and self-training on discipline “Pedagogy and ethics of professional activity” for the 5th year students of the specialty 073 “Management” (full-time study master). – Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2019. – 19 p.

Машлій Галина Богданівна

 1. Машлій Г.Б. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Управління інвестуванням в регіоні” для студентів спеціальностей 074 та 281 „Публічне управління та адміністрування”. – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 24 с.
 2. Машлій Г.Б. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Управління інвестуванням в регіоні” для студентів спеціальностей 074 та 281 „Публічне управління та адміністрування”. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 27 с.
 3. Машлій Г.Б. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з курсу «Управління інвестуванням в регіоні» для студентів спеціальностей 074 та 281 „Публічне управління та адміністрування”/ Г.Б. Машлій. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017.- 44 с.
 4. Навчальний посібник з курсу «Менеджмент ринкових інфраструктур» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент» ”/ Г.Б. Машлій. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016.
 5. Машлій Г.Б. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Менеджмент ринкових інфраструктур” для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя,  2016. – 25 с.
 6. Машлій Г.Б. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з курсу “Менеджмент ринкових інфраструктур” для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя,  – 19 с.
 7. Галущак М.П., Машлій Г.Б. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Організація виробництва” для студентів всіх форм навчання напряму “Менеджмент”. –Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 47 с.
 8. Галущак М.П., Машлій Г.Б., Гевко О.Б. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи (проекту) з дисципліни “Організація виробництва” для студентів усіх форм навчання напряму «Менеджмент». – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 56 с.
 9. Галущак М.П., Машлій Г.Б., Гевко О.Б. Навчальний посібник для виконання практичних завдань та самостійного вивчення дисципліни “Організація виробництва” . – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 139 с.
 10. Кирич Н.Б., Галущак М.П., Мосій О.Б., Машлій Г.Б. Методичні вказівки до виконання техніко-економічного обґрунтування дипломної роботи студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» та спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв”. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2016. – 26 с.
 11. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної магістерської роботи у галузі знань 0306 «Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» (за видами економічної діяльності). – Тернопіль, ТНТУ ім. І.Пулюя, 2015. – 67 с.

Мосій Ольга Бориславівна

 1. Innovation Management / Колектив авторів ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Сороківська О.М., Струтинська І.В.; За заг.ред. П.Д. Дудкіна. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 87 с.
 2. Інтелектуальна власність (Intellectual property law) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська ОА., Струтинська І.В.; За заг.ред. Л. Стіхі. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 99 с.
 3. Лідерство та управління командою (LEADERSHIP AND TEAMWORK) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська ОА., Струтинська І.В.; За заг. ред. Т. В. Сергеєва. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 136 с.
 4. Управління інноваціями (Innovation Management) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська ОА., Струтинська І.В.; За заг. ред. І. К. Галетич. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 87 с.
 5. Підприємництво (Entrepreneurship) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська ОА., Струтинська І.В.; За заг. ред. О. В. Кубатко. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 87 с.
 6. Бізнес-планування стартап-проектів (START-UP PROJECTS BUSINESS PLANNING) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська ОА., Струтинська І.В.; За заг. ред. О. Б. Плохої. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 120 с.
 7. Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва/ Колектив авторів ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С., Сороківська ОА., Струтинська І.В. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 255 с.
 8. Мосій О.Б. «Основи менеджменту»: Курс лекцій. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 р. – 151 с.
 9. Мосій О.Б. Методичні вказівки і завдання для практичних занять з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 “Публічне управління та адміністрування” / ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017. – 60 с.
 10. Мосій О.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 “Публічне управління та адміністрування” / ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017. – 45 с.
 11. Мосій О.Б. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Основи менеджменту” на тему: “Розробка системи менеджменту на підприємстві” для студентів спеціальностей 073 „Менеджмент”, 281 “Публічне управління та адміністрування”. – ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 12 с.
 12. Мосій О.Б. «Менеджмент і підприємництво»: Курс лекцій. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 р. – 100 с.
 13. Мосій О.Б. Методичні вказівки і завдання для практичних занять з курсу «Менеджмент і підприємництво» спеціальності «Психологія» / ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017. – 46 с.
 14. Мосій О.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Менеджмент і підприємництво» спеціальності 053 «Психологія» / ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017. – 45 с.
 15. Мосій О.Б. Методичні вказівки і завдання для практичних занять з курсу «Лідерство і організаційна поведінка» для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування». – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 р. – 26 с.
 16. Мосій О.Б. Методичні вказівки і завдання для самостійного вивчення курсу «Лідерство і організаційна поведінка» для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування». – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 р. – 38 с.
 17. Мосій О.Б. Електронний курс лекцій з дисципліни “Регулювання розвитку регіону” для студентів спеціальності 281 „Публічне управління та адміністрування”. – ТНТУ. – 2017.
 18. Мосій О.Б. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Регулювання розвитку регіону” для студентів спеціальності 281 „Публічне управління та адміністрування”. – ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 23 с.
 19. Мосій О.Б. Методичні матеріали щодо практичної роботи студентів з дисципліни “Регулювання розвитку регіону” для студентів спеціальності 281 „Публічне управління та адміністрування”. – ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 24 с.
 20. Мосій О.Б. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Регулювання розвитку регіону” для студентів спеціальності „Публічне управління та адміністрування”. – ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 16 с.
 21. Mosiy O.B. Course of lectures on “Organization theory”. – Ternopil: TNTU, 2017. – 150 p.
 22. Mosiy О.В. Course of lectures on “Fundamentals of management”. – Ternopil: TNTU, 2016. – 116 p.
 23. Mosiy O.B. Handbook for practical work on “Fundamentals of management” for the students majoring in specialism 073 „Management”. – Ternopil: TNTU, 2016. – 57 p.
 24. Mosiy O.B. Handbook for self-training on “Fundamentals of management” for the students majoring in specialism 073 „Management”. – Ternopil: TNTU, 2016. – 30 p.
 25. Mosiy O.B. Guide for term paper accomplishment on the course “Fundamentals of management” for the students majoring in specialism 073 „Management”. – Ternopil: TNTU, 2016. – 9 p.
 26. B. Mosiy, T. I. Kuzhda., I. V. Kotovs’ka “Guide to writing master’s research paper, for the students majoring in 07 “Management and administration”. – Ternopil: TNTU, 2016. – 34 p.
 27. Mosiy O.B. Guide on internship for full-time study bachelors majoring in specialism “Management”. – Ternopil: TNTU, 2017. – 26 p.
 28. Handbook for full-time study bachelors majoring in specialism 073 “Management” complex final examination/ Mosiy O.B., Marynenko N.Iu., Konstantyuk N.I., Garmatyuk O.O., Kotovska I.V., Kramar I. Iu., Melnuk L.M., Halushchak O.Ia., Korolyuk T.M., Vunnuk T.M., Dudkin P.D. – Ternopil: TNTU, 2018. – 145 p.
 29. Методичні вказівки до проведення екзамену з фаху з дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»/ Бриндзя А.З., Галущак М.П., Галущак О.Я., Гарасимчук Н.М., Гарматюк О.О., Гевко І.Б., Королюк Т.М., Крамар І.Ю., Малюта Л.Я., Мосій О.Б., Піняк І.Л., Стойко І.І., Хрупович С.М., Юрик Н.Є., Шведа Н.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 170 с.
 30. Методичні вказівки до виконання техніко-економічного обґрунтування дипломної роботи студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» та спеціальності 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв”/ Кирич Н.Б., Галущак М.П., Мосій О.Б., Машлій Г.Б. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2016. – 26 с.
 31. Кирич Н.Б., Галущак М.П., Мосій О.Б., Машлій Г.Б. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломних проектів науково-дослідницького характеру для студентів напрямів та спеціальностей 6.0909 «Приладобудування», 7.05100302 «Прилади і системи точної механіки», 050901 “Радіотехніка”, спеціальність 7.05090102 – “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”, 7.05090204 “Біотехнічні та медичні апарати і системи”. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2016. – 38 с.

Оксентюк Роман Андрійович

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація технологічних процесів в галузях промисловості» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” / І.Б. Гевко, Р.А. Оксентюк – Тернопіль, ТНТУ, 2014. – 131 с.
 2. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни „Організація виробництва” Галущак М.П., Машлій Г.Б., Гевко І.Б., Оксентюк Р.А. / Тернопіль, ТНТУ. – 2014. -36 с.

Рудакевич Марія Іванівна

1. Основи виборчої іміджелогії (матер. на допомогу виборчим штабам блоку «За Єдину Україну»). Метод. матер. – Тернопіль, 2002. – 20 с.
2. «Етикет і протокол ділової людини». Методичні рекоменд. до вивчення навч. дисципліни. – Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 42 с.
3. Організація управлінської праці. Програма та метод. рекоменд. Для підготовки магістрів спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент». Метод. рекоменд. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – 17 с.
4. Етика адміністративної діяльності: Програма навч. курсу та метод. реком. для слухачів магістратури, спец. 8.000007 “Адміністративний менеджмент”. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – 32 с.
5. Комунікації в організації. Програма та метод. рекоменд. для підготовки магістрів спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент». – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – 18 с.
6. Техніка адміністративної діяльності: Навчальна програма та метод. рекоменд. для підготовки магістрів спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент». – Тернопіль: ТАНГ, 2006.– 32 с.
7. Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни «Техніка адміністративної діяльності». – Тернопіль: ТДЕУ, 2007. – 204 с.
8. Етика адміністративної діяльності. Програма та метод. рекоменд. для підготовки магістрів спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент». – ТДЕУ, 2005. – 58 с.
9. Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Техніка адміністративної діяльності». Спеціальність 8.000007 «Адміністративний менеджмент», освітньо-кваліфік. рівень «Магістр». – Тернопіль: ТДЕУ, 2007. – 204 с.
10. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для підгот. магістрів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій». – Тернопіль: ТДЕУ, 2007. – 115 с.
11. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Організація праці менеджера». Для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050201 «Менеджмент організацій». – Тернопіль: ТДЕУ, 2007. –122 с.
12. Паблик рилейшнз у державній установі. Методичні вказівки до вивч. дисц. та завдання для контролю знань студ. із спец. 7050201 «Менеджмент організацій». – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 33 с.
13. Програма і метод. рекоменд. з навчального модуля «Психологія, професійна етика, діловий протокол і етикет державного службовця» / Курсова перепідгот., підвищ. кваліфік. службов. Держ. казначейства України. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 37 с.
14. Метод. рекоменд. з навч. дисципліни «Організація діяльності державного службовця» осв.-кваліфік. рівня «Магістр», спеціальність 8.150101 «Державна служба». – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 179 с.
15. Менеджмент персоналу. Навч.-метод. посібн. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2010. – 149 с.
16. Методика викладання у вищій школі. Навчально-методичний комплекс з вивчення нормативного курсу. Спеціальність 8.050201 ”Менеджмент організацій Освітньо-кваліфік. рівень «Магістр». – Тернопіль: ТДТУ, 2011. – 160 с.29.
17. Державне та регіональне управління. Навч.-метод. посібн. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 149 с.
18. Педагогіка та етика професійної діяльності. Освітньо-кваліфік. рівень «Магістр» / Навч. метод. комплекс з вивчення нормативного курсу. – ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 149 с.
19. Публічне адміністрування. Навч. метод. комплекс. – ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 149 с.

Сороківська Олена Анатоліївна

 1. Сороківська О.А. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 133 с.
 2. Сороківська О.А. Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 41 с.
 3. Сороківська О.А. Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 65 с.
 4. Сороківська О.А. Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція: Курс лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 125 с.
 5. Сороківська О.А. Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція: Методичні вказівки до практичних занять. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 23 с.
 6. Сороківська О.А. Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 56 с.
 7. Сороківська О. Корпоративне управління: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 119 с.
 8. Сороківська О.А. Корпоративне управління: Методичні вказівки до практичних занять. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 47 с.
 9. Сороківська О.А. Методичні вказівки та завдання для самостійної підготовки студентів з дисципліни „Корпоративне управління” – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 95 с.
 10. Сороківська О.А. Управління економічною безпекою підприємства: Курс лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 171 с.
 11. Сороківська О.А. Управління економічною безпекою підприємства: Методичні вказівки до практичних занять. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 27 с.
 12. Сороківська О.А. Управління економічною безпекою підприємства: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 45 с.
 13. Сороківська О. Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій: інноваційні підходи: Монографія. / О.А. Сороківська. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 382 с.

Шведа Наталя Михайлівна

 1. Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 073 «Менеджмент» / Шведа Н.М. – Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2019. – 152 с.
 2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів усіх форм навчання напряму 073 «Менеджмент» / Шведа Н.М. – Тернопіль, ТНТУ, 2019. – 96 с.
 3. Методичні вказівки для індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Стратегічне управління» / Шведа Н.М. – Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя. – 2019. – 51 с.
 4. Навчальний посібник з курсу «Управління проектами» / Шведа Н. М. – Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя. – 2019. – 80 с.
 5. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Управління проектами» / Шведа Н. М. – Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя. – 2018. – 35с.
 6. Методичні вказівки для індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Управління проектами» / Шведа Н. М. – Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя. – 2019. – 45 с.
 7. Навчальний посібник з курсу «Бізнес-аналітика» / Шведа Н. М. – Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя. – 2019. – 80 с.
 8. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бізнес-аналітика» / Шведа Н. М. – Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя. – 2018. – 38 с.
 9. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Бізнес-аналітика» / Шведа Н. М. – Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя. – 2018. – 35 с.
 10. Навчальний посібник з курсу «Документаційне забезпечення управління» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Н. М. Шведа. – Тернопіль, ТНТУ, 2018. – 98 с.
 11. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки з курсу «Документаційне забезпечення управління» для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Н. М. Шведа. – Тернопіль, ТНТУ, 2018. – 36 с.
 12. Shveda N. M. Lectures on discipline “Business Analysis” for the students majoring in 073 “Management” (full-time study masters). – Ternopil: TNTU, 2019. – 68 p.
 13. Shveda N. M. Practice guidelines and tasks on discipline “Business Analysis” for the students majoring in 073 “Management” (full-time study masters). – Ternopil: TNTU, 2019. – 25 p.
 14. Shveda N. M. Lectures on discipline “Project Management” for the students majoring in 073 “Management” (full-time study masters). – Ternopil: TNTU, 2019. – 93 p.
 15. Shveda N. M. Practice guidelines and tasks on discipline “Project management” for the students majoring in 073 “Management” (full-time study masters). – Ternopil: TNTU, 2019. – 35 p.
 16. 3Shveda N. M. Guide for term paper accomplishment on discipline “Project management” for the students majoring in 073 “Management” (full-time study masters). – Ternopil: TNTU, 2019. – 15
 17. Shveda N. Lectures on discipline “Methods of Decision Making” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors) – Ternopil: TNTU, 2018. – 45 p.
 18. Shveda N. Practice guidelines and tasks on discipline “Methods of Decision Making” for the students of the speciality 073 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2019. – 25 p.

Юрик Наталя Євгенівна

 1. Юрик Н. Є. Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу “Самоменеджмент”. – Тернопіль: ТНТУ, 2004.
 2. Юрик Н. Є. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Cамоменеджмент” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання економічних спеціальностей. – Тернопіль: ТДТУ, 2005.
 3. Юрик Н. Є. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Самоменеджмент” на тему: “Розробка моделі плану діяльності керівника з орієнтацією на результат”. – Тернопіль: ТДТУ, 2005.
 4. Юрик Н.Є. Самоменеджмент: Курс лекцій. – Тернопіль: ТДТУ, 2007.
 5. Юрик Н.Є. Методичні вказівки проведення практичних занять з курсу “Управління персоналом”: Для студ. стац. й заоч. форм навч. економ. спец. –Тернопіль: ТДТУ, 2007
 6. Юрик Н.Є. Методичні вказівки виконання самостійних завдань з курсу “Управління персоналом”: Для студ. стац. й заоч. форм навч. економ. спец. – Тернопіль: ТДТУ, 2007
 7. Юрик Н. Є. Введення в спеціальність “Mенеджмент”: Конспект лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2007.
 8. Юрик Н.Є. Методичні вказівки проведення самостійних завдань з дисципліни “Бізнес-комунікації”. – Тернопіль: ТДТУ, 2007.
 9. Юрик Н.Є. Методичні вказівки проведення практичних завдань з дисципліни “Бізнес-комунікації”. – Тернопіль: ТДТУ, 2007.
 10. Юрик Н.Є. Методичні вказівки проведення практичних занять з курсу “Управління персоналом”: Для студ. стац. й заоч. форм навч. економ. спец. – Тернопіль: ТДТУ, 2007.
 11. Юрик Н.Є. Методичні вказівки виконання самогстійних завдань з курсу “Управління персоналом”: Для студ. стац. й заоч. форм навч. економ. спец. – Тернопіль: ТДТУ, 2007.
 12. Юрик Н. Є. Введення в спеціальність “Mенеджмент”: Конспект лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2011.
 13. Гарматюк О.О., Юрик Н.Є. Управління персоналом: Конспект лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2011.
 14. Юрик Н.Є. Міжнародний бізнес: конспект лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2012.
 15. Гарматюк О.О., Юрик Н.Є. Бізнес-комунікації: курс лекцій. –Тернопіль: ТДТУ, 2012.
 16. Юрик Н.Є. Антикризовий менеджмент: конспект лекцій. – Тернопіль.ТНТУ, 2012.
 17. Юрик Н.Є., Гарматюк О.О. Менеджмент персоналу: Конспект лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2012.
 18. Юрик Н.Є. Самоменеджмент: Курс лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2012.
 19. Юрик Н.Є. Антикризовий менеджмент : Підручник / Н.Є. Юрик., Н.Б. Кирич. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 159 с.
 20. Юрик Н.Є. Самоменеджмент : Навчальний посібник / Н.Є. Юрик. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 132 с.
 21. Курс лекцій з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних спеціальностей / Н.Є. Юрик. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016.
 22. Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Самоменеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних спеціальностей / Н.Є. Юрик. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016.
 23. Юрик Н.Є. Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Історія управління» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних спеціальностей / Н.Є. Юрик. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017.
 24. Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Історія управління» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних спеціальностей / Н.Є. Юрик. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017.
 25. Юрик Н.Є. Курс лекцій з дисципліни «Антикризовий менеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних спеціальностей / Н.Є. Юрик. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018.
 26. Методичні вказівки проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Антикризовий менеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних спеціальностей / Н.Є. Юрик. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя – 2018р.