Навчально-методична література кафедри

Зяйлик Марія Федорівна

       1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Основи  маркетингу. Тернопіль, 2013, с.265.

2. Навчально-методичні матеріали по дослідженню споживчих мотивацій для виконання магістерських робіт. Тернопіль, 2013, с.143.

3. Менеджмент якості, стандартизація та сертифікація продукції. Навчальний посібник. Тернопіль, 2013. с.325.

4. Конспект лекцій з дисципліни Стандартизація
і сертифікація продукції
. Тернопіль, 2013, с.98.

5.  Конспект лекцій з дисципліни Менеджмент якості. Тернопіль, 2013. с.74.

6. Навчальний посібник Стратегії маркетингу. Тернопіль, 2013. с.99.

7. Методичні розробки – ситуативні вправи щодо проведення практичних занять з дисципліни Маркетинг у
електротехнічних системах електроспоживання
, 2014. с.65.

8. Курс лекцій з дисципліни Маркетинг у електротехнічних системах електроспоживання. 2014. с.151.

9. Конспект лекцій з дисципліни Організація
праці менеджера
, Тернопіль. 2014. с.116.

10. Методичні вказівки для
проведення практичних занять з дисципліни
Міжнародний
менеджмент
. Тернопіль, 2014. с.61.

11. Методичні вказівки для
проведення самостійних робіт з дисципліни
Маркетинг у
електротехнічних системах електроспоживання
. Тернопіль,
2014. с. 31.

12. Методичні вказівки для
проведення самостійної роботи з дисципліни
Міжнародний
менеджмент
. Тернопіль, 2015, с.58.

13. Методичні вказівки для
проведення практичних занять з дисципліни
Організація праці
менеджера
. Тернопіль, 2015. с.41.

14. Методичні вказівки для
проведення практичних занять з дисципліни
Стандартизація та
сертифікація продукції
. Тернопіль, 2015. с.73.

15. Методичні вказівки для
проведення практичних занять з дисципліни
Галузева політика.
Тернопіль, 2016. с.41.

16. Курс лекцій з дисципліни Галузева
політика
, Тернопіль, 2016. с.110.

17. Опорний конспект лекцій з
дисципліни
Організація праці менеджера. Тернопіль,
2016. с.66.

18. Опорний конспект лекцій з
дисципліни
Міжнародний менеджмент. Тернопіль,
2016. с. 89.

19. Навчальний посібник Міжнародний
менеджмент
. Тернопіль, 2017. с.198.

20. Навчальний посібник Галузева
політика
, Тернопіль. 2017. с.132.

 

Котовська Ірина Василівна

1.      The course of lectures on discipline “Bussines Law” for the
3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study
bachelors). – Ternopil: TNTU, 2014. – 86 p

2. Methodical pointing for writing a term paper on discipline “Strategic management” for the 4th  year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study
bachelors). – Ternopil: TNTU, 2015. – 18 p.

3. The course of lectures on discipline “Strategic Management” for the 4th  year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2015. –
123 p.

4.      Handbook for practical classes and self-training in
“Strategic Management” for the 4th year students of the specialty 6.030601
“Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2015. – 32 p.

5.      Handbook for practical classes and self-training on
discipline “Human Resource Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU,
2015. – 45 p.

6.      Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Human Resource Management” for the 3rd year
students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – 2nd edition, revised and enlarged. –  Ternopil: TNTU, 2016.

7.      Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Environmental management” for the 4th  year
students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors) – Ternopil: TNTU, 2015. –
71 p.

8.      Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Business Communication” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors).
2nd edition, revised and enlarged. – Ternopil: TNTU, 2016.

9.      Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline “Law” for the 2rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). 2nd  edition, revised
and enlarged. – Ternopil: TNTU, 2016.

10. Kotovs’ka I. V. The course of lectures on discipline
“Strategic Analysis” for the 4th  year students of the specialty
6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2016. –
101 p.

11. Kotovs’ka I. V. The course of lectures and handbook for practical
classes on discipline “Human Resource Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). ––  Ternopil: TNTU, 2017. – 170p

12. Kotovs’ka I. V. The course of lectures and practical cases on
discipline “Strategic Management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2017. – 166 p

 

Гевко Володимир
Леонідович

 1. Курс лекцій з дисципліни «Управління інформаційними потоками» для студентів рівня підготовки бакалавр, напрям підготовки: 030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / В.Л. Гевко – Тернопіль, ТНТУ, 2013. – 86с.

2. Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів рівня підготовки бакалавр напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент» всіх форм
навчання/ ТНТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 98 с.

3. Конспект лекцій «Управ­ління взаємовідносинами з клієнтами» для студентів рівня підготовки бакалавр напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання / В.Л. Гевко. – Тернопіль: ТНТУ,
2014. – 71 с.

 Гевко Ольга Борисівна

 1. Стратегічне управління: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 “Менеджмент” / Гевко О.Б., Шведа Н.М. – Тернопіль ФОП Паляниця В.А., 2016. – 152с.

2. Методичні вказівки для індивідуальної та самостійної роботи з курсу “Стратегічне управління” для студентів напряму 6.030601 “Менеджмент”/ Н.М. Шведа, О.Б. Гевко – Тернопіль ФОП Паляниця В.А., 2016. – 43с.

3. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бренд-менеджмент” для студентів напряму 6.030601 “Менеджмент”/ Гевко О.Б., Гевко В.Л. – Тернопіль, ТНТУ, 2015. – 21с.

Машлій Галина Богданівна

 1. Машлій Г.Б.  Навчальний посібник з курсу “Менеджмент ринкових інфраструктур” для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». –  Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя,  2016. – 127с.

2.  Машлій Г.Б.  Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу “Менеджмент ринкових інфраструктур” для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». –  Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя,  2016. – 25 с. 

3.   Машлій Г. Б. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з курсу “Менеджмент ринкових інфраструктур” для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». –  Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя,  2016. – 19 с. 

4.   Кирич Н.Б., Галущак М.П., Мосій О.Б., Машлій Г.Б. Методичні вказівки до виконання техніко-економічного обґрунтування дипломної роботи студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» та спеціальності 7.05050313 «Обладнання
переробних та харчових виробництв”. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2016. – 26 с. 

5.       Кирич Н.Б., Галущак М.П., Мосій О.Б., Машлій Г.Б. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломних проектів науково-дослідницького характеру для студентів напрямів та спеціальностей 6.0909 «Приладобудування»,
7.05100302 «Прилади і системи точної механіки»,  6.050901
“Радіотехніка”, спеціальність 7.05090102 – “Апаратура
радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”, 7.05090204 “Біотехнічні
та медичні апарати і системи”. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2016. – 38 с. 

6.       Галущак М.П., Машлій Г.Б.,  Геко І.Б., Оксентюк Р.А. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва» для студентів всіх форм навчання напряму «Менеджмент». – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014 –  36 с.

Мосій Ольга Бориславівна

     1. Мосій О.Б. «Основи менеджменту»: Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія». – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013  р. – 52 с.

2. Мосій О.Б. Збірник тестових завдань з курсу «Менеджмент» для студентів напряму 6.030601 Менеджмент / ТНТУ
імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 124 с.

3. Мосій О.Б. Збірник тестових завдань з курсу «Теорія організації» для студентів напряму 6.030601 Менеджмент
/ ТНТУ імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 110 с.

4.  Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломного проекту спеціаліста у галузі знань 0306
«Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій
і адміністрування» (за видами економічної діяльності) / Кирич Н.Б., Галущак М.П., Галущак О.Я., Гевко І.Б., Юрик Н.Є., Сороківська О.А., Мосій О.Б. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. – 57 с.

5. Методичні вказівки до проведення комплексного державного екзамену з дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця ОКР «Бакалавр» напряму 030601 „Менеджмент”/ Бриндзя А.З., Галущак М.П., Галущак О.Я., Гарасимчук Н.М., Гарматюк О.О., Гевко І.Б., Королюк Т.М., Крамар І.Ю., Малюта Л.Я., Мосій О.Б.,
Піняк І.Л., Стойко І.І., Хрупович С.М., Юрик Н.Є., Шведа Н.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 170 с.

6. Handbook for full-time study bachelors majoring in specialism 6.030601 “Management” complex final examination / Mosiy O.B., Marynenko N.Iu.,  Konstantyuk N.I., Garmatyuk O.O., Ivanonkiv O.O., Kotovska I.V., Kramar I. Iu., Melnuk L.M.,
Halushchak O.Ia., Korolyuk T.M., Vunnuk T.M., Dudkin P.D. – Ternopil: TNTU, 2014. – 145 p.

7. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломного проекту спеціаліста галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»/  Юрик Н.Є., Кирич Н.Б., Гевко і.Б., Галущак О.Я., Галущак
М.П., Сороківська О.А., Мосій О.Б. – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – 54 с.

8.  Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва/ Колектив авторів ТНТУ: Мосій О.Б., Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Нагорняк Г.С.,  Сороківська О.А., Струтинська І.В. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 255 с.

9. Innovation Management / Колектив авторів ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Сороківська О.А., Струтинська І.В.;  За заг.ред. П.Д. Дудкіна. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 87 с.

10. Інтелектуальна власність (Intellectual property law) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська ОА.,
Струтинська І.В.; За заг.ред. Л. Стіхі. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 99 с.

11. Лідерство та управління командою (LEADERSHIP AND TEAMWORK) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда
Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська О.А., Струтинська І.В.; За заг. ред. Т. В. Сергеєва. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 136 с.

12. Управління інноваціями (Innovation Management) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк
В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська ОА., Струтинська І.В.; За заг. ред. І. К. Галетич. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2015. – 87 с.

13. Підприємництво (Entrepreneurship) / ТНТУ: Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська О А., Струтинська І.В.; За заг. ред. О. В. Кубатко. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 87 с.

14. Бізнес-планування стартап-проектів (START-UP PROJECTS BUSINESS PLANNING) / ТНТУ: Владимир О.М.,
Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Лазарюк В.В., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Нагорняк Г.С.,  Сороківська ОА., Струтинська І.В.; За заг. ред. О. Б. Плохої. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. – 120 с.

15.  Guide to writing master’s research paper, for the students majoring in 8.03060101 “Management of organizations and administration”/ O. B. Mosiy, T. I. Kuzhda., I. V. Kotovs’ka – Ternopil: TNTU, 2016. – 34 p.

16. «Інтеграція стандартів ЄС у практику бізнесу» / Дудкін П.Д., Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б. Сороківська О.М., Струтинська І.В.; За заг. ред. Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 20 с.

17. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної магістерської роботи у галузі знань 07
«Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»/ Кирич Н.Б., Галущак М.П., Машлій Г.Б., Кужда Т.І., Мосій О.Б., Шведа Н.М., Сороківська О.А.– Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 65 с.

18.  Мосій О.Б. Методичні вказівки і завдання для практичних занять і самостійного вивчення курсу «Організаційна поведінка» для студентів спеціальності 8.03060101
«Менеджмент організацій та адміністрування». – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 р. – 32 с.

 Шведа Наталя Михайлівна

  1. Машлій Г.Б. Фінансовий менеджмент:
    Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання спеціальностей 7.03060101
    та 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» / Машлій Г.Б., Шведа Н.М.
    – Тернопіль, ТНТУ, 2013. – 130 с.

2. Машлій Г.Б. Методичні вказівки
для проведення практичних занять з курсу
“Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальностей
7.03060101 та 8.03060101
«Менеджмент
організацій та адміністрування»
/ Машлій Г.Б., Шведа
Н.М. – Тернопіль,
МП «Тайп», 2013. – 57 с.

3. Машлій Г.Б. Методичні вказівки і
завдання для самостійної роботи з курсу
«Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 7.03060101 та
8.03060101 «
Менеджмент організацій та
адміністрування»
// Машлій Г.Б., Шведа Н.М. – Тернопіль,
ТНТУ, 2013. – 59 с.

4. Шведа Н.М. Методичні
вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки з курсу
“Документаційне забезпечення управління” для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» // Н.М. Шведа. – Тернопіль,
ТНТУ, 2013. – 26 с.

5. Шведа Н.М. Методичні вказівки для індивідуальної та самостійної
роботи з курсу «Стратегічне управління» для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент»
// Н.М.
Шведа. –
Тернопіль, МП «Тайп», 2013.  –  59 с.

6. Шведа Н.М. Навчальний посібник з курсу «Документаційне забезпечення управління» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент» / Н.М. Шведа. – Тернопіль, МП «Тайп», 2014.
– 91 с.

7. Шведа Н.М. Методичні вказівки для індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Стратегічне управління» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент» / Н.М. Шведа. – Тернопіль, МП «Тайп»,
2014. – 52 с.

8. Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для студентів усіх
форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» / Гевко О.Б., Шведа Н.М., Котовська І. В. – Тернопіль,
МП «Тайп», 2015. – 173 с.

9. Машлій Г. Б. Методичні вказівки для проведення практичних
занять з курсу
«Фінансовий менеджмент» для студентів
спеціальностей
7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування» та 8.
03050801 «Фінанси і кредит» / Г.
Б. Машлі
й, Н. М. Шведа – Тернопіль, МП «Тайп», 2015. – 64 с.

10.  Шведа Н. М. Конспект лекцій з курсу «Управління проектами» для студентів спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» / Н. М.
Шведа – Тернопіль, ТНТУ, 2015. – 118 с.

11.  Шведа Н. М. Управління проектами: Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» / Н. М. Шведа – Тернопіль: ФОП Паляниця, 2015.- 132 с.

12.  Shveda N. M. Lectures on Discipline «Organizational Management» for the Students Majoring in Speciality 8.03060101 «Management of Organization s and Administration» / N. M. Shveda – Ternopil: TNTU, 2015. – 62 p.

13.  Shveda N. M. Lectures on Discipline «Project Management» for the Students Majoring in Speciality 8.03060101 «Management of Organization s and Administration» / N. M. Shveda – Ternopil: TNTU, 2016. – 74 p.

14.  Shveda N. M. Lectures on Discipline «Administrative documents» for the Students Majoring in Speciality 6.030601 «Management» / N. M. Shveda – Ternopil: TNTU, 2016. – 56 p.

15.  Методичні вказівки для індивідуальної та самостійної
роботи з курсу «Управління проектами»
для студентів усіх
форм навчання спеціальностей 8.03060101 та 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Н. М. Шведа. – Тернопіль, ФОП Паляниця В. А., 2016. – 38 с.

16.  Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» / Гевко О.Б., Шведа Н.М. – Тернопіль, ФОП Паляниця В. А., 2016. – 152 с.

17.  Шведа Н.М. Методичні вказівки до проведення практичних
занять з дисципліни
“Стратегічне управління” для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» // Гевко О. Б., Шведа Н.М.Тернопіль, ФОП Паляниця В. А., 2016. – 96 с.

18.  Шведа Н. М. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-аналітика» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / Н. М. Шведа – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 108 с.

19.  Shveda N. M. Lectures on Discipline «Business Analysis» for the Students Majoring in Speciality 8.03060101 «Management of Organization s and Administration» / N. M. Shveda – Ternopil: TNTU, 2016. – 53 p.

20.  Shveda N. M. Lectures on Discipline «Methods of Decision Making» for the Students Majoring in Speciality 6.030601 «Management» / N. M. Shveda – Ternopil: TNTU, 2016. – 48 p.

 

Луциків Іванна Василівна

 1.   Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Brand
management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil:
ФОП Паляниця В. А., 2016. – 75 p.

2.   Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Environmental
Management” for the 4th year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 83 p.

3.   Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Organization
of manager’s work” for the 3rd year students of the specialty 6.030601
“Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 94 p.

4.   Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Law” for the
3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 79 p.

5.   Lutsykiv I. V. Handbook for practical classes and self-training on
discipline “Customer Relationship Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2016. – 24 p.

6.   Lutsykiv I. V. The course of lectures on discipline “Customer
Relationship Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). – Ternopil: TNTU, 2016. – 78 p. 
 

Гевко Іван Богданович

 1. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни „Організація виробництва” Галущак М.П., Машлій Г.Б., Гевко
І.Б., Оксентюк Р.А. / Тернопіль, ТНТУ. – 2014. -36 с.

2. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент підприємницької діяльності»/ І.Б. Гевко. – Тернопіль, ТНТУ, 2014. – 16 с.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація технологічних процесів в галузях промисловості» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601
“Менеджмент” спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” / І.Б. Гевко, Р.А. Оксентюк – Тернопіль, ТНТУ, 2014. – 131 с.

4. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин: Конспект лекцій / Том 1 / для студентів
усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.050502 Інженерна механіка з професійною орієнтацією на спеціальності 7.05050201, та
8.05050201 «Технологія машинобудування» / Дячун А.Є., Паливода Ю.Є., Гевко І.Б. – Тернопіль, ТНТУ, 2014. – 118 с.

5. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин: Конспект лекцій / Том 2 / для студентів
усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.050502 Інженерна механіка з професійною орієнтацією на спеціальності 7.05050201, та
8.05050201 «Технологія машинобудування» / Дячун А.Є., Паливода Ю.Є., Гевко І.Б. – Тернопіль, ТНТУ, 2014. – 110 с.

6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація технологічних процесів в галузях промисловості» / І.Б. Гевко. – Тернопіль, ТНТУ, 2015. – 63 с.

7. Технологія сільськогосподарського машинобудування : Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене / [Б. М. Гевко, І. Б. Гевко, Д. Л. Радик, А. В. Матвійчук]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015 – 418 с.

8. Гевко І.Б. Організація технологічних процесів в галузях промисловості: Підручник / І.Б. Гевко – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 398 с.

9. Гевко І.Б. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів: Підручник. – / [І. Б. Гевко, Б.
М. Гевко].Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 199 с.

10. Паливода Ю.Є., Капаціла Ю.Б., Ткаченко І.Г., Гевко І.Б. Технологія оброблення корпусних деталей: Навчальний
посібник / для студентів напрямку підготовки 6.050502 Інженерна механіка з професійною орієнтацією на спеціальності 7.05050201, та 8.05050201 «Технологія машинобудування» / [Ю. Є.Паливода, Ю. Б.Капаціла, І. Г.Ткаченко, І. Б. Гевко]. – Тернопіль, ТНТУ, 2015. – 152 с.

11. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів усіх
форм навчання спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю»/ І.Б. Гевко. – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 16 с.

 

Кужда Тетяна Іванівни

з\п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторінках

Співавтори

І. Наукові та
навчально-методичні роботи

1

Методи та
моделі оцінювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

монографія

Інноваційні
підходи в управлінні підприємствами: Монографія.
Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016.341
с.
/ 163-196 ст.

33

За заг. редакцією Кирич
Н.Б.

2

Diagnosing
resistance  to  change  in the  change
management  process

фахова стаття

Economics,
Management and Sustainability, 1(1), 2017. – с. 49-59.

11

3

Enterprise capability and its competitiveness

фахова стаття

Соціально-економічні
проблеми і держава. – 2016. – Вип.14(1). – 171-177 ст.

Режим
доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16ktiaic.pdf

7

Вовк І. П.

4

A
comprehensive
estimation method for enterprise capability

 

фахова стаття

Соціально-економічні
проблеми і держава. – 2015. – Вип. 13 (2). – С. 82-87.

Режим
доступу до журн.:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15ktifec.pdf

6

Кирич Н. Б.

5

The applied aspects of
enterprise capability assessment

фахова стаття

ISSN 2071-2227, Науковий
вісник НГУ: Економіка та управління, 2015, № 6. –
c. 129-134

5

Кирич Н. Б.

6

Confidence interval for economic forecasting

фахова стаття

Соціально-економічні
проблеми і держава.
2014. Вип. 2 (11). С. 162-169.

Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ktisep.pdf

8

Галущак
М. П.

7

Exponential smoothing for financial time series data forecasting

фахова стаття

Соціально-економічні
проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 177-184.

8

 

 

 

Режим
доступу до журн.:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ktioez.pdf.

 

 

8

Моделювання
управлінських процесів з використанням типових моделей менеджменту

фахова стаття

Галицький економічний
вісник. – 2014. – № 1 (44). – С. 11-21
.

10

Галущак
М. П.

9

Етапи
успішного управління організаційними змінами на підприємстві

фахова стаття

Галицький
економічний вісник – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – №2(41). – С. 66-72.

7

10

Retail sales
forecasting with application the multiple regression

фахова стаття

Соціально-економічні проблеми та
держава. – Вип.1 (6). – 2012. – С. 91-101.

Режим доступу до журн.:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ktibrm.pdf.

10

11

Модель оптимізації
управління нововведеннями

підприємства

фахова стаття

Галицький економічний
вісник. – ТНТУ ім. І.Пулюя., 2012. – №2(35). – С. 130-136.

6

Мосій О. Б.

12

Європейські тенденції модернізації
державного управління та інституційного розвитку органів влади 

тези

Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів
сьогодення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Київ, 13-14 січня 2017 року). ‒ Київський економічний науковий
центр. ‒ К.: КЕНЦ, 2017. – С. 16-18.
 

3

Сороківська О.
А.

Машлій

Г. Б.

13

Фактори успішного розвитку малого та середнього бізнесу в
країнах ЄС та в Україні

тези

Всеукраїнська
науково-практична конференція “Наукові підходи до оцінки
соціально-економічного потенціалу регіону”, 23-24 грудня 2016 року. – Центр
економічних досліджень та розвитку, 2016. – С. 45-49.

5

Сороківська О.
А.

14

Особливості
регулювання та підтримки малого і середнього бізнесу в країнах Євросоюзу

тези

Modern transformation
of economics and management in the era of globalization
: matherials of  International
scientific conference
(м. Клайпеда,
Литва, 29 січня

4

Мосій О.Б.,
Сороківська О. А.

 

 

 

2016 року). Клайпедський університет. Клайпеда: Baltija Publishing, 2016. С.335338.

 

 

15

 

 

 

 

Organizational
development interventions 

тези

V Міжнародна
науково-практична конференція молодих учених та студентів “Актуальні задачі
сучасних технологій” 17-18 листопада 2016 року. – 339-340 ст.

Режим доступу:
http://tntu.edu.ua/storage/news/00002831/zbirnyk-tom2.pdf

2

16

Класифікація
потенціалу підприємства

тези

Матеріали
четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні аспекти
ресурсовикористання” (27 березня 2015 р.) – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 9-10.

2

17

Управління
змінами в умовах ризику та невизначеності

тези

XVIII наукова конференція Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя,  29–30 жовтня 2014 р., м.
Тернопіль – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – С. 215-216.

2

18

Діагностика та
методи подолання опору перемінам в організації

тези

Збірник тез
наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції
“Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного
розвитку”

(24-25 жовтня
2014 р.) – Львів: Львівська економічна фундація, 2014. – С. 118-121.

4

Юрик Н. Є.

19

Причини
виникнення опору перемінам на підприємстві

тези

Матеріали ІІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні
організаційно-економічні механізми управління якістю та ресурсним потенціалом
в умовах сфери послуг і

2

 

 

 

виробництва (інноваційні
аспекти)” (27 березня 2014 р.) – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – С. 32-33.

 

 

20

Сутність та
необхідність управління змінами в організації

тези

Матеріали XIV Міжнародної
науково-практичної Інтернет-конференції [
“Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні,
екологічні, гуманітарні та правові проблеми
” Секція 1-8 (Тернопіль, 15 березня 2013 р.). –
Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 36-38

3

21

Прогнозування
обсягів продажу засобами регресійного моделювання

тези

Матеріали ІІІ
регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів
“Маркетингові технології підприємств в сучасному
науково-технічному середовищі

Частина І, (Тернопіль, 18 квітня 2013 р.). – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – С.58-59.

2

22

Процес
управління змінами в організації

тези

Матеріали ІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Сучасні адаптивно-трансформаційні підходи до формування
інституційних засад регламентації фінансово-економічної діяльності
підприємств в умовах реформаційного суспільства
”, (Тернопіль, 25-27 березня 2013 р.). – Тернопіль:
ТНТУ, 2013. – С. 39-40.

2

23

Інтеграція
стандартів ЄС у практику бізнесу: Навчальні матеріали 

методичні розробки для самостійної
роботи студентів

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2016.

20

Дудкін П.Д.,
Сороківська О. А., Мельник Л.М.,

Мосій О.Б.,
Струтинська І.В.

24

Механізми
зацікавлення виробничих структур у зменшенні

методичні
розробки для самостійної роботи студентів

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2016.

20

Дудкін П.Д.,
Сороківська О. А., Мельник Л.М.,

 

негативного впливу на
навколишнє середовище: європейський досвід: Навчальні матеріали 

 

 

 

Мосій О.Б., Струтинська
І.В.

25

Інструменти
реалізації екологічної політики на рівні підприємства у країнах ЄС:

Навчальні
матеріали 

методичні
розробки для самостійної роботи студентів

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2016.

20

Дудкін П.Д.,
Сороківська О. А. Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинська І.В.

26

Роль
громадськості в охороні довкілля. Досвід країн ЄС та українські реалії:
Навчальні матеріали   

методичні
розробки для самостійної роботи студентів

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2016.

20

Дудкін П.Д.,
Сороківська О. А., Мельник Л.М.,

Мосій О.Б.,
Струтинська І.В.

27

Екологічна
політика на рівні ЄС. Досвід країн ЄС та українські реалії: Навчальні
матеріали 

методичні
розробки для самостійної роботи студентів

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2016.

20

Дудкін П.Д.,
Сороківська О. А., Мельник Л.М.,

Мосій О.Б.,
Струтинська І.В.

28

Управління
якістю навколишнього середовища в країнах Євросоюзу:

Навчальні
матеріали 

методичні
розробки для самостійної роботи студентів

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2016.

20

Дудкін П.Д.,
Сороківська О. А., Мельник Л.М.,

Мосій О.Б.,
Струтинська І.В.

29

Екологічна
політика та законодавство ЄС у сфері охорони навколишнього середовища:

Навчальні
матеріали   

методичні
розробки для самостійної роботи студентів

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2016.

20

Дудкін П.Д.,
Сороківська О. А., Мельник Л.М.,

Мосій О.Б.,
Струтинська І.В.

30

Стратегія
сталого розвитку як передумова євроінтеграції: Навчальні матеріали 

методичні
розробки для самостійної роботи студентів

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2016.

20

Дудкін П.Д.,
Сороківська О. А., Мельник Л.М.,

Мосій О.Б.,
Струтинська І.В.

31

Guide to
writing master’s
research paper,
for the students majoring in 8.03060101 “Management of organizations and
administration”
 

методичні
вказівки до написання магістерської роботи

Тернопіль:
ТНТУ, 2016. – 33 с.

33

Мосій О. Б.,
Котовська І. В.

32

Lectures
on discipline “Managerial decision modeling” for the students of the
speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors)

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 2016. – 99 с.

 

99

33

Practice guidelines and tasks on
discipline “Managerial decision modeling” for the students of the speciality
6.030601 “Management” (full-time study bachelors)

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2016. – 40 с.

40

34

Організаційна
поведінка. Аспекти ефективного підприємництва (
Organizational behavior. Aspects of effective entrepreneurship): Навчальні матеріали

навчальний
посібник

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2015.

255

Мосій О.Б.,
Владимир О.М., Дудкін П.Д., Сороківська О. А. Лазарюк В.В., Мельник Л.М.,
Нагорняк Г.С., Струтинська І.В.

35

Підприєництво
(
Enterpreneurship): Навчальні матеріали на англійській мові

навчальний
посібник

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2015.

87

Мосій О.Б.,
Владимир О.М., Дудкін П.Д., Сороківська О. А.,

Лазарюк В.В.,
Мельник Л.М., Нагорняк Г.С.,

Струтинська
І.В.

36

Управління
інноваціями

(Innovation Management):
Навчальні матеріали на англійській мові

навчальний
посібник

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2015.

87

Мосій О.Б.,
Владимир О.М., Дудкін П.Д., Сороківська О. А.,

Лазарюк В.В.,
Мельник Л.М., Нагорняк Г.С., Струтинська І.В.

37

Бізнес-планування
Старт-ап проектів (
Startup Projects BusinessPlanning): Навчальні матеріали на українській та
англійській мовах

навчальний
посібник

Тернопіль:

ФОП Паляниця
В.А.
, 2015.

60

Мосій О.Б.,
Владимир О.М., Дудкін П.Д., Сороківська О. А.,

Лазарюк В.В.,
Мельник Л.М., Нагорняк Г.С., Струтинська І.В.

38

Lectures on discipline
“Enterprise capability management” for the students of the speciality
6.030601 “Management” (full-time study bachelors)

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 99 с.

99

39

Practice guidelines and
tasks on discipline “Enterprise capability management” for the students of
the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors)

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 30 с.

30

40

Lectures on disciplineChange managementfor the students majoring in

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 90 с.

90

 

8.03060101 “Management of organizations and
administration” (full-time study masters)

 

 

 

 

41

Practice guidelines and tasks on
discipline “Change management” for the students majoring in 8.03060101
“Management of organizations and administration” (full-time study masters)

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 40 с.

40

42

Курс лекцій з дисципліни
“Менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання напрямів
підготовки 030502 “Економічна кібернетика”, 030509 “Облік і аудит”, 030508
“Фінанси і кредит”, 030507 “Маркетинг”

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 71 с.

71

43

Методичні вказівки до
виконання курсової роботи з дисципліни “Менеджмент” для студентів денної та
заочної форм навчання напряму підготовки  6.030502 “Економічна
кібернетика”

методичні
вказівки до виконання курсової роботи

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 24 с.

24

44

Методичні вказівки та
завдання до практичних занять з дисципліни “Менеджмент” для студентів

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 46 с.

46

 

денної та заочної форм
навчання напрямів підготовки 030507 “Маркетинг”, 030502 “Економічна
кібернетика”, 030508 “Фінанси і кредит”, 030509 “Облік і аудит”

 

 

 

 

45

Lectures on discipline
“Automated office management” for the students of the speciality 6.030601
“Management” (full-time study bachelors)

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 101 с.

101

46

Practice guidelines and tasks on
discipline “Automated office management” for the students of the speciality
6.030601 “Management” (full-time study bachelors)

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 65 с.

65

47

Lectures on
discipline “Economic forecasting” for the students of the speciality 6.030601
“Management” (full-time study bachelors)

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 201
5. – 90 с.

90

48

Practice guidelines
and tasks on discipline “Economic forecasting” for the students of the
speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors).

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2015. – 58 с.

58

49

Lectures on discipline
“International Economic

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 2014.
99 с.      

99

 

Relations” for the students of
the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors)

 

 

 

 

50

Practice guidelines
and tasks on discipline “International Economic Relations” for the students
of the speciality 6.030601 “Management” (full-time study bachelors)

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2014. –34 с.

34

51

Методичні вказівки та
завдання до лабораторних з курсу “Економічне прогнозування” для студентів
стаціонарної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101 “Менеджмент
організацій і адміністрування”

методичні
вказівки та завдання до лабораторних робіт

Тернопіль:
ТНТУ, 2014.
53 с.

53

Галущак
М. П.

52

Управління змінами: Курс
лекцій для студентів спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 “Менеджмент
організацій і адміністрування”

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 2012.
77 с.

77

53

Методичні вказівки і
завдання до практичних занять  студентів з дисципліни “Управління змінами”
для студентів стаціонарної і

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2012.
29 с.

29

 

заочної форм навчання
спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і
адміністрування

 

 

 

 

54

Методичні вказівки й завдання
для самостійних робіт студентів  з дисципліни “Управління змінами” для
студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101 та
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

методичні вказівки й завдання для самостійних робіт

Тернопіль: ТНТУ, 2012. 86 с.

86

55

Моделювання
управлінських процесів: Курс лекцій для студентів стаціонарної і заочної форм
навчання напряму підготовки “Менеджмент”

курс

лекцій

Тернопіль:
ТНТУ, 2012. – 72 с.

72

56

Методичні вказівки та
завдання до практичних занять з курсу “Моделювання управлінських процесів”
для студентів стаціонарної і заочної форм навчання напряму підготовки
“Менеджмент ”

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль:
ТНТУ, 2012. – 30 с.

30

57

Методичні вказівки та
завдання для

методичні
вказівки й завдання для

Тернопіль:
ТНТУ, 2012. – 57 с.

57

 

самостійних робіт з
курсу “Моделювання управлінських процесів” для студентів заочної форми
навчання напряму підготовки “Менеджмент”

самостійних
робіт

 

 

 

58

Економічне
прогнозування: Підручник

підручник

Тернопіль:
ТНТУ, 2012. – 160 с./53

160

Галущак
М. П., Галущак О. Я.

 

Юрик Наталія Євгенівна

 

з\п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторінках

Співавтори

1

Методичні вказівки та
індивідуальні завдання для проходження виробничої практики з фаху та
переддипломної практики

 студентами
спеціальності

073 «Менеджмент»

Методичні вказівки

 

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2017.

Сороківська О.А.,

Котовська І.В.

2

Методичні вказівки

проведення практичних
занять і виконання самостійних завдань

з курсу «Антикризове
управління» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних
спеціальностей

Методичні вказівки

 

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2017.

43

3

Методичні вказівки

проведення практичних
занять і виконання самостійних завдань

з курсу «Історія
управління» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних
спеціальностей

Методичні вказівки

 

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2017.

38

4

Методичні вказівки та
індивідуальні завдання для проходження виробничої практики з фаху та
переддипломної практики

 студентами

Галузі знань 07
«Управління та адміністрування»

Спеціальності 074 

«Публічне управління та
адміністрування»

Методичні вказівки

Тернопіль : ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2016.

 

Кирич
Н.Б.,                                                             

Сороківська О.А.

5

Методичні вказівки для
проходження професійно-орієнтованої практики

студентами 4 курсу

галузі знань 07
«Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 Менеджмент», 074
«Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

Методичні вказівки

Тернопіль : ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2016.

 

Сороківська О.А.,

Галущак О.Я.

6

Методичні вказівки для
проходження виробничої практики

студентами 3 курсу

галузі знань 07
«Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 Менеджмент», 074
«Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

Методичні вказівки

Тернопіль : ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2016.

 

Сороківська О.А.,

Гарматюк О.О.

7

Методичні вказівки для
проходження організаційно-економічної практики  студентами 2 курсу

галузі знань 07
«Управління та адміністрування »

за спеціальностями
073«Менеджмент»,

074 «Публічне управління
та адміністрування»

для денної форми
навчання

Методичні вказівки

Тернопіль : ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2016.

 

Сороківська О.А.,

Мосій О.Б.

8

Методичні вказівки та
індивідуальні завдання для проходження практики «Вступ до фаху» студентами 1
курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями
073«Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної
форми навчання

Методичні вказівки

Тернопіль : ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2016.

 

Сороківська О.А.,

Котовська І.В

9

Методичні вказівки до
проведення комплексного державного екзамену з дисциплін освітньо-професійної
програми підготовки фахівців ОС «Бакалавра» напряму 030601 «Менеджмент»

Методичні вказівки

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2016.

Бриндзя З.Ф.

Галущак М.П

Галущак О.Я.

Гарасимчук Н.М.

Гарматюк О.О.

Гевко І.Б.

Мосій О.Б.

Сороківська О.А.

Шведа Н.М.

 

10

Курс лекцій з дисципліни
«Історія управління» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2016.

157

11

Курс лекцій з дисципліни
«Антикризове управління» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2016.

144

12

Методичні вказівки та
індивідуальні завдання для проходження практик студентами напряму 6.030601 –
«Менеджмент» та спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент
організацій і адміністрування»

Методичні вказівки

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2015.

Сороківська О.А.

Котовська І.В.

13

Методичні рекомендації
до виконання та захисту дипломного проекту спеціаліста  галузі знань 0306
«Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)

Методичні рекомендації

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2015.

Н.Б. Кирич, М.П.
Галущак, О.Я Галущак, І.Б. Гевко,

О.Б. Мосій,

О.А.Сороківська

14

Курс лекцій з дисципліни
«Історія менеджменту» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2015.

114

15

Самоменеджмент

Навчальний

посібник

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2013.

132

16

Методичні вказівки до
проведення комплексного державного екзамену з дисциплін освітньо-професійної
програми підготовки фахівця ОКР «Бакалавр» напряму 030601 «Менеджмент»

Методичні вказівки

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2013.

Брощак І.І,

Галущак М.П.,

Гевко І.Б.,

Зяйлик М.Ф.,

Мосій О.Б.

17

Методичні рекомендації
до виконання та захисту дипломного проекту спеціаліста  галузі знань 0306
«Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)

Методичні рекомендації

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2013.

Н.Б. Кирич, М.П.
Галущак, О.Я Галущак, І.Б. Гевко, О.Б. Мосій, О.А. Сороківська

18

Методичні вказівки
проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу
«Самоменеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Методичні вказівки

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2013.

59

19

Методичні вказівки
проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу «Історія
менеджменту» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання економічних
спеціальностей

Методичні вказівки

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2013.

36

20

Курс лекцій з дисципліни
«Введення у спеціальність» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2013.

111

21

Історія менеджменту

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2013.

112

22

Курс лекцій з дисципліни
«Самоменеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2013.

89

23

Курс лекцій з дисципліни
«Комунікативний менеджмнт» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

Гарматюк О.О.

24

Курс лекцій з дисципліни
«Міжнародний бізнес» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

71

25

Курс лекцій з дисципліни
«Антикризовий менеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

Гарматюк О.О.

26

Курс лекцій з дисципліни
«Історія менеджменту» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

114

27

Курс лекцій з дисципліни
«Бізнес-комунікації» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

Гарматюк О.О.

28

Курс лекцій з дисципліни
«Менеджмент персоналу» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Курс лекцій

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

 

Гарматюк О.О.

29

Методичні вказівки
проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу
«Антикризовий менеджмент» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Методичні вказівки

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

Гарматюк О.О.

30

Методичні вказівки
проведення практичних занять і виконання самостійних завдань з курсу
«Введення у спеціальність» для студентів стаціонарної й заочної форм навчання
економічних спеціальностей

Методичні вказівки

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

Шевчук Я.М.

31

Методичні вказівки до
проведення практичних занять з курсу «Управління персоналом» для студентів
стаціонарної й заочної форм навчання економічних спеціальностей

Методичні вказівки

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

Гарматюк О.О.

32

Підручник з
«Антикризового менеджменту»

Підручник

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

Кирич Н.Б.

 

33

Робоча програма практики
«Вступ до фаху» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент» з орієнтацією на
спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування»

Робоча програма

Тернопіль: ТНТУ імені
Івана Пулюя, 2012.

Кирич Н.Б.

Галущак М.П.

Шевчук Я.М

 

Сороківська Олена
Анатоліївна

 

з\п

Назва

Характер
роботи

Вихідні
дані

Обсяг у
сторінках
(загальна кількість / особистий
внесок)

Співавтори

1

Інтеграція
стандартів ЄС у практику бізнесу

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2016.

20 / 4

Дудкін П.Д.,
Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинська І.В.

2

Механізми
зацікавлення виробничих структур у зменшенні негативного впливу на навколишнє
середовище: європейський досвід

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2016.

20 / 5

Дудкін П.Д.,
Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинсь-ка І.В.

3

Інструменти
реалізації екологічної політики на рівні підприємства у країнах ЄС

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2016.

20 / 4

Дудкін П.Д.,
Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинсь-ка І.В.

4

Роль
громадськості в охороні довкілля. Досвід країн ЄС та українські реалії

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2016.

20 / 5

Дудкін П.Д.,
Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинсь-ка І.В.

5

Екологічна
політика на рівні ЄС. Досвід країн ЄС та українські реалії

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2016.

20 / 4

Дудкін П.Д.,
Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинсь-ка І.В.

6

Управління
якістю навколишнього середовища в країнах Євросоюзу

 

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2016.

20 / 4

Дудкін П.Д.,
Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинсь-ка І.В.

7

Екологічна
політика та законодавство ЄС у сфері охорони навколишнього середовища

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2016.

20 / 5

Дудкін П.Д.,
Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинсь-ка І.В.

8

Стратегія
сталого розвитку як передумова євроінтеграції

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2016.

20 / 5

Дудкін П.Д.,
Кужда Т.І., Мельник Л.М., Мосій О.Б., Струтинсь-ка І.В.

9

Методичні
вказівки та індивідуальні завдання для проходження практик студентами напряму
6.030601 – «Менеджмент»  та спеціальностей 7.03060101, 8.30060101 –
Менеджмент організацій і адміністрування

Методичні
вказівки

Тернопіль: СМП
«Тайп», 2015.

56 / 24

Н.Є. Юрик,
І.В. Котовська

10

Методичні
рекомендації до виконання та захисту дипломної магістерської роботи у галузі
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

(за видами
економічної діяльності)

Методичні
рекомендації

Тернопіль: СМП
«Тайп», 2015.

70 / 18

Н.Б. Кирич,
М.П. Галущак, Г.Б. Машлій

11

Методичні
рекомендації до виконання та захисту дипломного проекту спеціаліста галузі
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування»

Методичні
рекомендації

Тернопіль: СМП
«Тайп», 2015.

56 / 12

Юрик Н.Є.,
Кирич Н.Б., Гевко І.Б., Галущак О.Я., Галущак М.П., Мосій О.Б.

12

Організаційна
поведінка. Аспекти ефективного підприємництва (
Organizational behavior. Aspects of effective entrepreneurship)

Навчальні
матеріали

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2015.

252 / 15

Мосій О.Б.,
Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І.,

Лазарюк В.В.,
Мельник Л.М., Нагорняк Г.С., Струтинсь-ка І.В.

13

Підприєництво
(
Enterpreneurship)

Навчальні
матеріали на англійській мовах

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2015.

53 / 16

Мосій О.Б.,
Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І.,

Лазарюк В.В.,
Мельник Л.М., Нагорняк Г.С., Струтинсь-ка І.В.

14

Управління
інноваціями

(Innovation Management)

Навчальні
матеріали на англійській мові

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2015.

88 / 14

Мосій О.Б.,
Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І.,

Лазарюк В.В.,
Мельник Л.М., Нагорняк Г.С., Струтинсь-ка І.В.

15

Бізнес-планування
Старт-ап проектів (
Start-up Projects
Business-Planning)

Навчальні
матеріали на українській та англійській мовах

Тернопіль:

ФОП «Паляниця
В.А.», 2015.

124 / 18

Мосій О.Б.,
Владимир О.М., Дудкін П.Д., Кужда Т.І.,

Лазарюк В.В.,
Мельник Л.М., Нагорняк Г.С., Струтинсь-ка І.В.

16

Управління
економічною безпекою підприємства: Навчальний посібник для студентів
економічних спеціальностей усіх форм навчання

Навчальний
посібник

Тернопіль: СМП
«Тайп», 2014.

172

17

Інвестиційний
менеджмент

Навчальний
посібник

Тернопіль: СМП
«Тайп», 2012.

133

18

Методичні
вказівки та завдання до практичних занять студентів з дисципліни
«Корпоративне управління»

Методичні
вказівки та завдання

Тернопіль: СМП
«Тайп», 2012.

104 / 56

Галущак О.Я.

19

Методичні
вказівки та завдання до практичних занять з курсу «Інвестиційний менеджмент»
для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент
організацій і адміністрування»

Методичні
вказівки та завдання

Тернопіль: СМП
«Тайп», 2012.

59 / 28

Галущак О.Я.

 

Галущак Ольга Ярополківна

Галущак Михайло
Петрович

 

з\п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторінках

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Навчальний
посібник. «Статистика» для студентів напрямку “Менеджмент”,
“Маркетинг”, “Облік і аудит”, “Фінанси і
кредит”, “Економічна кібернетика”

 

навчальний посібник

Тернопіль. –
2012.

80

Галущак М.П.

2

Навчальний посібник

«Економічне
прогнозування» для студентів напрямку “Менеджмент”

 

навчальний посібник

Тернопіль, ТНТУ,
2012.

160

Галущак М.П., Кужда Т.І.

3

Методичні вказівки та
завдання до практичних занять студентів з дисципліни «Корпоративне
управління» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і
адміністрування»

 

 

 

методичні вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль: СМП «Тайп»,
2012.

100

О.А.

Сороківська

4

Методичні вказівки та
завдання до практичних занять з курсу «Інвестиційний менеджмент» для
студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент
організацій і адміністрування»

 

методичні вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль: СМП «Тайп»,
2012.

56

О.А.

Сороківська

5

Навчальний
посібник. «Планування діяльності підприємства» для студентів напрямку
“Менеджмент”

 

навчальний посібник

Тернопіль:
ТНТУ, 2012.

98

М.П. Галущак

6

Навчально-методичний посібник для підготовки до
державного екзамену з дисциплін освіт-ньо-професійної про-грами підготовки фа-хівця
ОКР «Спеціа-ліст», “Магістр” за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101
„Менеджмент організацій і адміністрування”

 

навчально-методичний посібник

Тернопіль,
ТНТУ, 2013.

148

Кирич Н.Б.,
Брощак І.І., Галущак М.П., Гевко І.Б., Кужда Т.І.,  Машлій Г.Б., Рудакевич
М.І., Сороківська О.А., Стоцька Н.Я.,  Шевчук Я.М.

7

Методичні
вказівки і завдання для
практичних та самостійних занять з курсу “Планування діяльності
підприємства” для студентів напрямку “Менеджмент”

 

 

 

 

 

методичні вказівки та завдання до практичних та
самостійнихзанять

Тернопіль, ТНТУ, 2013.

52

М.П. Галущак

8

Методичні вказівки до
проведення комплексного державного екзамену з дисциплін освітньо-професійної
програми підготовки фахівця ОКР «Бакалавр» напряму 030601 „Менеджмент”.

методичні вказівки до державного екзамену

Тернопіль, ТНТУ, 2013.

170

Бриндзя А.З., Галущак М.П., Гарасимчук Н.М., Гарматюк О.О.
Гевко І.Б., Королюк Т.М., Крамар І.Ю., Малюта Л.Я., Мосій О.Б., Піняк І.Л.,
Стойко І.І. Хрупович С.М., Юрик Н.Є., Шведа Н.М.

9

Методичні
вказівки і завдання до
проведення практичних занять з дисципліни «Адміністративний менеджмент» для
студентів напрямку “Менеджмент

 

методичні вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль,
ТНТУ, 2014.

28

Галущак М.П.

10

Методичні
вказівки і завдання до
проведення практичних занять з дисципліни “Статистика” для студентів
напрямку “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Облік і
аудит”, “Фінанси і кредит”, “Економічна
кібернетика”.

 

методичні вказівки та завдання до практичних
занять

Тернопіль,
ТНТУ, 2014.

35

Галущак М.П.

11

Навчальний
посібник. «Адміністративний менеджмент» для студентів напрямку
“Менеджмент”

 

навчальний
посібник

Тернопіль,
ТНТУ, 2015.

123

Галущак М.П.

12

Курс лекцій з
навчальної дисципліни «Управління якістю» для студентів напрямку ”
Менеджмент”, яким викладається дисципліна англійською мовою

 

 

 

курс лекцій

Тернопіль,
ТНТУ, 2015.

64

Галущак М.П.

13

Методичні
рекомендації до виконання та захисту дипломного проекту спеціаліста галузі
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101
«Менеджмент організацій і адміністрування»

методичні вказівки до виконання дипломного проекту

Тернопіль: СМП
«Тайп», 2015.

55

Кирич Н.Б.,
Гевко І.Б., Сороківська О.А., Галущак М.П., Мосій О.Б., Юрик Н.Є.,

14

Методичні
вказівки і завдання до
виконання курсової роботи з дисципліни “Планування діяльності
підприємства” для студентів напрямку “Менеджмент”.

методичні
вказівки і завдання до
виконання курсової роботи

Тернопіль,
ТНТУ, 2016.

18

Галущак М.П.

15

Курс лекцій з
навчальної дисципліни «Статистика» для студентів напрямку “Менеджмент”,
яким викладається дисципліна англійською мовою

курс лекцій

Тернопіль,
ТНТУ, 2016.

59

Галущак М.П.

16

Методичні
вказівки і завдання до
проведення практичних занять з дисципліни «Статистика» для студентів напрямку
“Менеджмент”, яким викладається дисципліна англійською мовою

методичні
вказівки та завдання до практичних занять

Тернопіль,
ТНТУ, 2016.

31

Галущак М.П.

17

Курс лекцій з
навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» для студентів напрямку
” Менеджмент”, яким викладається дисципліна англійською мовою

курс лекцій

Тернопіль, ТНТУ,
2017.

108

Галущак М.П.