Вручення дипломів випускникам кафедри

Вручення дипломів випускникам кафедри менеджменту та адміністрування

Неймовірний день, неймовірні враження! Щирі слова, емоції, побажання….
І хай минають наші довгі дні,
І хай пройдуть наші короткі ночі
Лиш спогади залишаться одні,
Бо пам’ятати щастя кожен хоче.
Так сказав Михайло Осадчук, мегапопулярний ведучий 2013-2018 років, і ми будемо пам’ятати і тримати Двері Університету завжди відкритими для Вас, наші дорогі Випускники. А Ви Пам’ятайте! І хай Дорога Ваша буде без сумнівів, вагань та розчарувань! Успіхів Вам та справжніх Досягнень!!!

До уваги працівників державних установ, органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад!

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Навчання проводитиметься за державним замовленням та на контрактній основі згідно Постанови КМУ №789 від 29 липня 2009 р. (у редакції від 22.06.2018). Форма навчання – заочна. Строк підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансфертно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.

Постанова КМУ №789 передбачає, що на навчання на заочну форму приймаються державні службовці,  посади  яких належать до шостої – дев’ятої груп оплати праці, та посадові  особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до п’ятої − сьомої категорій посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста або бакалавра з будь-якої спеціальності, працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Навчальний процес забезпечує кафедра менеджменту та адміністрування факультету економіки та менеджменту. Відповідальна за підготовку – доктор наук з державного управління, професор Рудакевич Марія Іванівна.

Прийом документів: з 22 квітня по 14 липня 2019 року.

Вступні випробування: з 15 липня по 26 липня 2019 року.

Зарахування слухачів на навчання проводиться:

– за державним замовленням – до 25 серпня 2019 року;
– за кошти фізичних і юридичних осіб – до 30 вересня 2019 року.

Навчання починається з 1 вересня 2019 року.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами:

– вступного іспиту з основ держави і права;
– вступного іспиту з основ економіки;
– вступного іспиту з іноземної мови;
– співбесіди з питань, що стосується державного управління.

Усі вступні випробування будуть проводитися на базі ТНТУ ім. І. Пулюя. Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом на навчання за державним замовленням, зараховуються на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.

Для вступу у магістратуру вступник особисто подає заяву до Приймальної комісії в паперовій формі. До заяви додаються:

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього, засвідчені в установленому порядку або Приймальною (відбірковою) комісією;
 • копія трудової книжки, завірена у встановленому порядку;
 • копія документа, що посвідчує особу, громадянство;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
 • довідка з місця роботи, завірена у встановленому порядку;
 • копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Документ, що посвідчує особу, громадянство та військовий квиток пред’являються особисто.

Проводиться попередня реєстрація бажаючих навчатися.

Більш детальну інформацію можна отримати:

 • (097) 1303839 (Галущак Михайло Петрович, заступник завідувача кафедри менеджменту та адміністрування), E-mail: Halushchakmp@gmail.com;
 • (097) 3835803 (Мосій Ольга Бориславівна, доцент кафедри менеджменту та адміністрування), E-mail: lmosiy@ukr.net.

 

З повагою,
завідувач кафедри менеджменту
та адміністрування                                                            Н.Б. Кирич

Успішний захист магістерських робіт студентів-іноземців!

27.12.2018 на кафедрі менеджменту та адміністрування відбувся захист магістерських робіт студентів-іноземців гр. ІБМ-62.
Salim Mohamed Saleh та Basu Casay Grace представили  магістерські роботи An investigation of strategic management in the Corporation Nestle” та Investigation of the external and internal factors affecting the Corporation “A-nature” productivity” та захистили їх успішно.
Вітаємо студентів !!!

Участь у Форумі “Тернопільщина в контексті реалізації цілей сталого розвитку ООН”

12 грудня представники нашої кафедри взяли участь у Форумі “Тернопільщина в контексті реалізації цілей сталого розвитку ООН”. Форум був дуже цікавим та інформативним. Зокрема було роглянуто питання імплементації Цілей сталого розвитку ООН в Україні, кращі практики діяльності громад, бізнесу та недержавних організацій на шляху впровадження Цілей сталого розвитку в Тернопільській області. Щиро дякуємо Тернопільська ОДА за запрошення!

 

Перший урок школи юного менеджера у школі-медичному ліцеї № 15 для учнів 11 класів

 

12 листопада відбувся перший урок викладачів кафедри менеджменту у виробничій сфері ТНТУ імені Івана Пулюя в Тернопільській загальноосвітній школі-медичному ліцеї № 15 для учнів 11 класів. Було проведено заняття на тему «Тайм-менеджмент», лектором якого була доцент кафедри Юрик Наталія Євгенівна.

Короткий вступний виступ лектора на початку уроку швидко переріс у розмову-діалог та полемічну бесіду з учнями. Такий дискусійний метод проведення уроку вразив не тільки учнів, але й вчителів, які також були присутні на уроці. Учні навчилися  формувати особистий робочий план на день, визначати бюджет часу та раціонально його використовувати. Підсумовуючи результати уроку викдадач відмітила самих активних та вислухала, тих учнів, які висловили свої думки про отриману інформацію.

Школа юного менеджера 2018

Школа нових можливостей у ТНТУ відкрила двері для тернопільських школярів

8 листопада відбулося перше заняття «Школи юного менеджера», слухачами якої стали учні 9 та 10 класів тернопільських шкіл № 3, 5, 9, 14, 18, 22, 26, 28. Хлопці і дівчата, які в майбутньому мріють збудувати успішну кар’єру менеджера, обрали навчання у школі, щоб краще ознайомитися з особливостями професії менеджера, а також навчальним процесом у вищому навчальному закладі.

Із успішним стартом слухачів привітали завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері Кирич Наталія Богданівна, декан факультету економіки та менеджменту Ціх Галина Володимирівна, студент 1 курсу гр. БМ-11 Кухарський Давид, студентка гр. БМ-41Філик Настя, а також випускники минулорічної «Школи юного менеджера» Шведа Тарас і Олійник Максим. Керівник та куратор «Школи юного менеджера» доцент Юрик Наталія Євгенівна ознайомила слухачів з подальшими планами та перспективами діяльності школи.

Було проведено перше ознайомче лекційне заняття на тему «Школа юного менеджера – школа нових можливостей». При допомозі студентів гр. БМ41, БМс42 слухачі школи також мали змогу зареєструватися в системі ATutor на курс «Школи юного менеджера».

Бажаємо юним менеджерам та викладацькому складу «Школи юного менеджера» успішного навчання та нових творчих досягнень!

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) передбачає формування Консорціуму українських освітніх закладів, що включає понад 40 освітніх установ з різних областей України, серед яких і Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Метою консорціуму є спільна робота над формуванням освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування України та підвищення якості навчання в цій сфері.

У рамках Консорціуму освітніх установ для поліпшення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування та проекту DOBRE представники університету Наталія Кирич, Марія Рудакевич, Ольга Мосій, Олена Сороківська та Наталія Шведа взяли участь у навчальних семінарах для представників ВНЗ-членів Консорціуму, що проводилися в квітні у м.Тернополі, у травні і червні в Києві та вересні в Тернополі на базі Тернопільського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Семінари було проведено експертами Малопольської школи публічного адміністрування (м. Краків, Польща). Лекційні та практичні курси викладали Марчін Завіцкі — доктор габілітований за науковим напрямком «Публічна політика», доктор економічних наук, ад’юнкт кафедри публічного адміністрування Краківського економічного університету; Міхав Кудвач — доктор економічних наук, ад’юнкт кафедри економіки і публічного адміністрування Краківського економічного університету та Роман Жебчук — доктор філософії (економічні науки), інтерн кафедри економіки і публічного адміністрування Краківського економічного університету, координатор польсько-української співпраці в програмі DOBRE.

За результатами проведення семінарів учасники отримали сертифікати підвищення кваліфікації від Малопольської школи публічного адміністрування.

Урочисте вручення сертифікатів випускникам «Школи юного менеджера» 2018

31 травня на кафедрі менеджменту у виробничій сфері відбулося урочисте вручення сертифікатів випускникам навчальних підготовчих курсів «Школи юного менеджера» 2018 року – Вівчаровському Максиму, Давідчук Інні, Оверко Наталії, Курочка Сергію, Сивук Софії, Зіник Юлії, Шведі Тарасу. Звучали слова привітання від завідувача кафедри проф. Кирич Наталії Богданівни та викладачів – Юрик Н.Є.,  Кужди Т.І., Зяйлик М.Ф.

Ця подія співпала з святкування Дня факультету ФЕМ, тому випускники школи мали нагоду не тільки ознайомитися з кафедрами нашого факультету, навчальними аудиторіями, комп’ютерними класами, які знаходяться у корпусі №7, що на «Ватрі»,  але й відвідати  святкову програму «Феєрія ФЕМ» в ОМЦ «Політехнік».

Випускники поділилися своїми враженнями та планами на майбутнє, висловили подяку викладацькому складу за цікаві та змістовні лекційні заняття. Також вони виявили бажання продовжити навчання у «Школі юного менеджера».

Така подія є урочистою не тільки для викладачів кафедри, але й для самих школярів, адже це є першим і вагомим кроком до їх майбутнього вибору професії та ознайомлення з дорослим студентським життям.

Представники кафедри менеджменту у виробничій сфері взяли участь у семінарах з питань формування освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування.

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»(DOBRE) передбачає формування Консорціуму українських освітніх закладів, що включає понад 40 освітніх установ з різних областей України, в тому числі і ТНТУ ім. І. Пулюя. Метою консорціуму є спільна робота над формування освітніх стандартів для підготовки фахівців сфери державного управління і місцевого самоврядування України та підвищення якості навчання в цій сфері. В рамках наступного етапу реалізації даного проекту проведено два навчальних семінари в травні-червні 2018 року в м. Києві, в яких взяли участь представники кадри менеджменту у виробничій сфері к.е.н., доц. Шведа Наталія Михайлівна та д.держ.упр., проф. Рудакевич Марія Іванівна

Перший з таких семінарів проведено з 30 травня по 1 червня 2018 року. В ході заходу здійснено:

 1. Обговорення світових тенденцій розвитку системи післядипломної освіти для фахівців місцевого самоврядування і державного управління, її ролі в процесах реформування.
 2. Вивчення польського досвіду створення та реалізації програм післядипломної освіти.
 3. розробка програм післядипломної освіти сфери публічного адміністрування із врахуванням європейського досвіду професійного підвищення кваліфікації та українських реалій.

Другий семінар проведено 13-15 червня 2018 року. В рамках заходу здійснено вивчення європейської практики та обговорення актуальних проблем створення навчальних програм для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у сфері публічного адміністрування.