Перелік вибіркових дисциплін для освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» по другому рівню вищої освіти

 

1 Антикризовий менеджмент
Мотиваційний менеджмент
Антикризові технології та проектування в регіональному управлінні
2 Електронне місто та регіон
Аналіз та синтез архітектури ІУС
Смарт-технології та інтернет речей
3 Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації
Цифрові технології у сфері публічного управління
Цифрова трансформація даних в сфері публічного адміністрування
4 Лідерство і організаційна поведінка
Організаційна культура
Командний менеджмент
5 Публічне адміністрування
Адміністративно-державне управління в країнах Заходу
Адміністративний менеджмент в органах державної влади: стратегія управління
6 Управління змінами
Планування змін в організації
Організаційний розвиток та зміни
7 Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку
Управління проектами місцевого розвитку
Управління проектами і програмами в публічній сфері