Перелік вибіркових дисциплін для освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» по першому рівню вищої освіти

БА 4 курс

1 Іноземна мова професійно -ділового спрямування
Іноземна мова ділового спілкування
Іноземна мова фахового спрямування
2 Електронна демократія
Цифрове суспільство
Цифрова демократія та інформаційна культура
3 Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні
Інформаційний бізнес
Технології просторового аналізу даних
4 Методи прийняття управлінських рішень
Теорія і практика прийняття управлінських рішень
Ключові управлінські рішення та їх розробка
5 Контролінг діяльності публічної організації
Функціональний аналіз та контроль у діяльності  державних органів
Кризовий менеджмент у суспільному розвитку
6 Соціальна відповідальність
Служба в умовах місцевого самоврядування
Антикризові технології та проектування в регіональному управлінні

БА 3 курс

1 Іноземна мова професійно -ділового спрямування
Іноземна мова ділового спілкування
Іноземна мова фахового спрямування
2 Державне та регіональне управління
Місцеве самоврядування і децентралізація влади
Організація діяльності публічних  службовців
3 Електронна установа
Галузеве електронне урядування
Електронна податкова звітність
4 Електронний документообіг
Інформаційні системи і технології
Інформаційні системи
5 Електронні послуги на місцевому рівні
Мас-медіа в умовах ринку
Електронні фінансові послуги
6 Комунікативний менеджмент
Інформаційно-комунікаційний менеджмент
Етика та діловий протокол
7 Управління якістю
Статистичні методи в публічному управлінні
Стандартизація, сертифікація та управління якістю

БА 2 курс

1 Іноземна мова професійно -ділового спрямування
Іноземна мова ділового спілкування
Іноземна мова фахового спрямування
2 Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності
Європейська інтеграція, інтернаціоналізація і глобалізація
Європейські стандарти публічного управління та адміністрування
3 Документаційне забезпечення  управління
Інформаційні технології і документообіг
Діловодство в публічній організації
4 Публічне адміністрування
Адміністративний менеджмент в органах державної влади: стратегія управління
Адміністративно-державне управління в країнах Заходу
5 Політологія
Конфліктологія
Логіка