Перелік вибіркових дисциплін для освітніх програм за спеціальністю «Менеджмент» по першому рівню вищої освіти

БМ 4 курс
1 Іноземна мова професійно -ділового спрямування
Іноземна мова ділового спілкування
Іноземна мова фахового спрямування
2 Екологічний менеджмент
Економіка природних ресурсів
Екологічна економіка та управління природокористуванням
3 Галузева політика
Галузевий маркетинг
Ринкова діяльність
4

 

Методи прийняття управлінських рішень
Теорія і практика прийняття управлінських рішень
Ключові управлінські рішення та їх розробка
5 Підприємництво
Теорія і практика бізнесу
Логістичне управління в бізнесі
6 Ринкова інфраструктура
Біржова діяльність
Управління товарними ринками
7 Управління економічною безпекою підприємства
Міжнародна економічна безпека
Економічна безпека держави
БМ 3 курс
1 АРМ менеджера
Управління автоматизованим офісом
Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності
2 Державне та регіональне управління
Місцеве самоврядування і децентралізація влади
Організація діяльності публічного службовця
3 Іноземна мова професійно -ділового спрямування
Іноземна мова ділового спілкування
Іноземна мова фахового спрямування
4 Комунікативний менеджмент
Інформаційно-комунікаційний менеджмент
Етика та діловий протокол
5 Організація праці менеджера
Практичний менеджмент персоналу
Професіоналізм і кадрова політика
6

 

Управління витратами
Управління витратами та цінова політика
Менеджмент витрат
БМ 2 курс
1 Іноземна мова професійно -ділового спрямування
Іноземна мова ділового спілкування
Іноземна мова фахового спрямування
2 Моделювання управлінських процесів
Методи та моделі в менеджменті
Економіко-математичне моделювання в менеджменті
3 Політологія
Конфліктологія
Логіка
4 Системи технологій
Технологія галузей
Товарознавство сировини і матеріалів