Рудакевич Марія Іванівна

доктор наук з державного управління, професор

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=U2ezWO4AAAAJ&view_op=list_works

Освіта вища – у 1971 р. закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю фізик, викладач фізики; вища політична –  1977 р. закінчила Вищу комсомольську школу при ЦК ВЛКСМ, м. Москва. Кандидат педагогічних наук ( 1987, НДІ загальної педагогіки АПН СРСР, м. Москва). Доцент по кафедрі педагогічної майстерності (1991, Тернопільський державний педагогічний інститут).

Доктор наук з державного управління (2007, Національна академія державного управління при Президентові України), професор кафедри менеджменту у виробничій сфері (2011, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації 26 років, у т.ч. в ТНТУ імені Івана Пулюя – 2,5 років.

Рудакевич М.І. забезпечує навчальні курси: Методика викладання у вищій школі, Державне і регіональне управління, Публічне адміністрування.

Здійснює підготовку та атестацію науково-педагогічних кадрів; член науково-методичної комісії з державного управління МОН України; член спеціалізованої вченої ради К.35.860.01 Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ЛРІДУ НАДУ); член редколегій 3-х фахових наукових журналів.

Автор ­­­понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 3-х монографій: «Етика державної служби» (2002), «Етика державних службовців» (2003), «Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління» (2007). Співавтор кодексів професійної етики ДПС України та службовців КРУ.

Ініціатор і організатор ряду всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем професійної етики державних службовців (2002, 2004); керівник науково-дослідної лабораторії «Демократична трансформація публічного врядування» та наукової теми: «Упровадження системи управління якістю згідно з європейською нормою EN ISO 9001:2000 у діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування».

Організатор регіонального Центру європейської та євроатлантичної інтеграції при ТНТУ ім. Івана Пулюя.

Марія Рудакевич – головує на засіданні  VIII Міжнародного симпозіуму “Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі” Україна – Туреччина.