Машлій Галина Богданівна

mashliy

Машлій Галина Богданівна – доцент кафедри менеджменту та адміністрування .

Навчалася в Тернопільському інституті народного господарства на планово-економічному факультеті з 1986 по 1991 р. Спеціальність – економіст, фах – спеціаліст з планування промисловості.

З 1991-1994 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського приладобудівного інституту.

На кафедрі працює з 1995 року на посаді асистента. У 2000 році переведена на посаду старшого викладача кафедри менеджменту у виробничій сфері. З 2002 року доцент кафедри.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Організація та регулювання діяльності товарних бірж”

Викладає дисципліни: фінансовий менеджмент, менеджмент ринкових інфраструктур, біржова діяльність, організація виробництва.

Є автором більше 25 наукових публікацій у фахових виданнях України.

Наукові напрямки досліджень: розвиток ринкової інфраструктури, проблеми інвестиційної діяльності в Україні.