Юрик Наталя Євгенівна

yuryk

Юрик Наталія Євгенівна – доцент кафедри менеджменту та адміністрування.

Навчалася в Тернопільському інституті народного господарства на планово-економічному факультеті з 1986 по 1991 р. Спеціальність – економіст, фах – спеціаліст з планування промисловості.

В 1994 році була прийнята на посаду молодшого наукового співробітника НДС кафедри економіки та організації виробництва Тернопільського приладобудівного інституту. З 1995 року переведена на посаду асистента кафедри менеджменту і маркетингу у виробничій сфері. З 2000 року переведена на посаду старшого викладача кафедри менеджменту у виробничій сфері. З 2012 року переведена на посаду доцента кафедри менеджменту у виробничій сфері, тепер уже кафедри менеджменту та адміністрування.

Загальний стаж роботи 27 років.

У 2011 році була захищена кандидатська дисертація на тему «Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі» (08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни: Історію управління, Самоменеджмент, Антикризовий менеджмент, «Self-management», «Crisis management».

Є автором більше 50 наукових публікацій у фахових виданнях України.

Наукові напрямки досліджень: антикризове управління, менеджмент персоналу, самоменеджмент, стратегічний менеджмент.

З 2017 року є керівником малого наукового осередку – «Школи юного менеджера», який був створений на базі кафедри.