Подвійні дипломи

Подвійні дипломи

Програма «Подвійний диплом» дозволяє студентам спеціальності «Менеджмент» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя отримати диплом за ступенем “Магістр” одночасно у двох навчальних закладах різних країн (України та країни Європи).

Переваги такої програми:

– можливість отримати два дипломи  – українського та європейського університетів;

– відвідування лекцій провідних професорів Європи;

– можливість отримання додаткових знань у суміжних галузях науки,  спеціалізаціях;

– заощадження часу на навчання, адже другий диплом можна здобути паралельно з навчанням у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя;

– набуття досвіду навчання в умовах іншої системи вищої освіти;

– можливість отримання стипендій та грантів Євросоюзу для продовження навчання в інших країнах або для проведення наукових досліджень;

– набуття практичного  досвіду використання сучасного технічного оснащення навчальних аудиторій, лабораторій, наукових центрів університетів Євросоюзу;

– стажування на підприємствах країн Євросоюзу з перспективою працевлаштування в одній із зарубіжних фірм;

– підвищення рівня конкурентоспроможності випускника при працевлаштуванні на вітчизняних підприємствах;

– можливість ознайомлення з культурою та традиціями інших країн, а також особливостями ведення бізнесу в країнах Євросоюзу;

– підвищення рівня володіння іноземними мовами;

– можливість подорожувати країнами Євросоюзу, маючи на це фінансові пільги на рівні зі студентами ЄС.

Партнерами Тернопільського технічного університету імені Івана Пулюя в програмах подвійних дипломів є такі університети:

– Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща);

– Сопотська вища школа (м. Сопот, Польща);

– Краківський економічний університет (м. Краків, Польща);

Першими студентами, які одночасно отримали дипломи за ступенем “Магістр” у Люблінській політехніці та Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя були Бойчук Марія, Була Василина, Крекотень Анастасія та Лиса Наталя.