Подвійні дипломи

Програми подвійних дипломів
Розвиток міжнародних спільних освітніх програм, зокрема програм подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Два дипломи дають змогу випускнику в подальшому більш вільно здійснювати свою професійну діяльність майже в кожній із європейських країн, пред’являючи той диплом, який в даній країні має більшу вагу.
Студенти кафедри МВ мають можливість взяти участь у програмі подвійних дипломів в наступних університетах: «Опольська Політехніка» http://www.po.opole.pl/ та «Люблінська Політехніка» http://www.pollub.pl (Польща).
Із загальним порядком реєстрації та участі студента для навчання за програмою подвійних дипломів можна ознайомитись за посиланням: http://tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/vmz/academic-mobility-programs/dual-diploma-programs
Студенти нашої кафедри, що були учасниками програми подвійних дипломів: Бойчук Т., Крекотень А., Була В. Вони стверджують, що досвід навчання в європейському ВНЗ веде до переосмислення самої ідеї навчання. Як результат студенти, на їх власну думку, отримують абсолютно інший рівень володіння іноземною мовою, їхня самооцінка підвищується, вони приходять до розуміння і поваги інших точок зору, набувають нових друзів і контактів.
Програми академічної мобільності
Невід’ємною частиною програми академічної мобільності є виробнича практика. Студенти кафедри МВ мають можливість проходити практику у компанії «Устронянка», м. Устронь, Польща, «Autoežeruona, IĮ», м. Таураге, Литва та «Žibosa», Литва.