Практики

  1. Методичні вказівки для проходження організаційно-економічної практики  студентами 2 курсу (галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання)
  2. Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами 3 курсу (галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання)
  3. Методичні вказівки для проходження професійно-орієнтованої практики студентами 4 курсу (галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання)
  4. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для проходження виробничої практики з фаху та переддипломної практики студентами спеціальності (7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування)