Публічне управління та адміністрування (електронне урядування)

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне адміністрування – це європейський вибір нової  генерації України!

У сучасних умовах розвитку України та окремих сфер життєдіяльності суспільства, які пов’язані з інтеграційними процесами, європейським вибором, розвитком громадянського суспільства та посиленням демократичних процесів, проведенням системних реформ, в тому числі конституційної, адміністративної, економічної, соціальної, освітянської, адміністративно-територіальної, муніципальної, регіональної тощо, настав час змін в системі підготовки фахівців на основі застосування прогресивних концепцій.

 Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

(фахове спрямування «Електронне урядування»)

Освітній рівень: «Бакалавр»

(денна, заочна, заочно-дистанційна форми навчання)

Основний зміст навчальної програми:

 • Державне та регіональне управління
 • Електронне урядування
 • Менеджмент публічних установ та організацій
 • Електронна демократія
 • Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону
 • Інформаційні ресурси та сервіси у публічному адмініструванні
 • Стратегічне управління в публічній організації
 • Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності
 • Електронні послуги на місцевому рівні
 • Муніципальний бренд-менеджмент

Об’єкти професійної діяльності бакалавра з публічного управління та адміністрування:

 • Центральні органи виконавчої влади
 • Місцеві органи виконавчої влади
 • Органи місцевого самоврядування
 • Державні і муніципальні установи
 • Інституції громадянського суспільства
 • Некомерційні організації
 • Міжнародні неурядові організації
 • Міждержавні органи та структури
 • Науково-освітні установи

 

Перелік посад, які можуть займати випускники бакалаврату:

 • державний службовець місцевих державних адміністрацій;
 • спеціаліст з питань кадрової роботи в органах виконавчої влади;
 • службовець, який виконує функції помічника керівника;
 • радник, секретар  публічної організації;
 • спеціаліст у галузі електронного урядування;
 • спеціаліст по зв’язках з громадськістю.

 

Навчання ведеться на базі повної середньої освіти.  Конкурсний відбір за сертифікатами ЗНО-2017 з української мови і літератури, історії України та математики або іноземної мови, або географії за вибором вступника.

Пакети прикладних програм, які використовуються під час навчання:

 • MS Office ( Word, Excel, Access, Power Point, Project)
 • Підготовка по технологіях SAS, IBM для вузів користувачів
 • Електронне навчання, системи комп’ютерного тестування

 

Ви можете дізнатись більше

 • завітавши за адресою:

Кафедра менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Микулинецька, 46, м. Тернопіль

 • зателефонувавши за номером телефону:

(0352) 236444 (кафедра менеджменту у виробничій сфері)

 • відвідавши web-сторінку:

tntu.edu.ua

 • написавши на e-mail:

kaf_mk@tntu.edu.ua

 

МАГІСТРАТУРА

Галузь знань 28 «Пуюлічне управління та адміністрування»

Спеціальність  281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація: «Електронне урядування»

Кваліфікації, що присвоюються випускникам:

Магістр публічного управління та адміністрування

 Рівень кваліфікації

Магістр з управління та адміністрування (другий освітній ступінь вищої освіти)

(денна, заочна, заочно-дистанційна форми навчання)

Основний зміст навчальної програми:

 • Управління проектами регіонального розвитку
 • Електронний документообіг та захист інформації
 • Управління проектами систем з електронного урядування
 • Електронні місто та регіон
 • Європейські стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція
 • Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування
 • Управління інформаційними зв’язками
 • Антикризове управління
 • Управлінський консалтинг
 • Методологія та організація наукових досліджень

Навчання за ступенем магістра за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Електронне урядування» передбачає:

 • підготовку фахівців для роботи у сфері публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послу;
 • підготовку фахівців, які зможуть застосовувати нові підходи та методи управління публічними системами та процесами;
 • забезпечення публічного сектора висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня.

Випускники магістратури мають право працювати в органах державного управління та місцевого самоврядування; громадських організаціях, міжнародних фондах; науково-дослідних установах. Навчання у магістратурі буде корисне для тих, хто хоче побудувати успішну політичну (чи публічну) кар’єру, або отримати системні знання у сфері публічного управління та адміністрування.

 

Магістри за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Електронне урядування» отримають вміння та навики:

 • створювати комплексні, структурні, архітектурні та функціональні моделі електронного урядування на різних рівнях державного управління;
 • обирати відповідний метод чи методику оптимізації адміністративних процесів у органах державної влади з використанням реінжинірингу;
 • проводити комплексний аналіз рівня електронної готовності органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • готувати проекти з місцевого та регіонального розвитку;
 • здійснювати розробку стратегії розвитку електронного урядування для галузі, території, органу держаної влади та місцевого самоврядування;
 • розробляти та застосовувати інструментарій аналізу політики та організаційних форм залучення громадськості до процесів опрацювання та контролю управлінських рішень на державному, регіональному та муніципальному рівнях.

 

Цільова аудиторія – талановита і освічена молодь, яка здобула освітній ступень та (або) освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, державні службовці, працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.

Пакети прикладних програм, які використовуються під час навчання:

 • MS Office ( Word, Excel, Access, Power Point, Project)
 • Підготовка по технологіях SAS, IBM для вузів користувачів
 • Електронне навчання, системи комп’ютерного тестування