Стажування за кордоном

Стажування викладачів кафедри менеджменту та адміністрування за кордоном

У рамках академічної мобільності за програмою «Erasmus+» викладач кафедри менеджменту та адміністрування к.е.н. Котовська Ірина Василівна у період з 16 по 20 квітня 2018 року відвідала Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Республіка Польща). Даний візит є продовженням налагодженої співпраці між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та Вроцлавським економічним університетом.

Під час перебування в університеті Котовська І.В. відвідала лекції польських колег з метою обміну досвідом у сфері викладання, прийняла активну участь у зустрічах із представниками університету на предмет подальшої співпраці у навчальній, науковій та організаційній сферах. Також під час візиту відбулася робоча зустріч із працівниками відділу міжнародних відносин, де було обговорено основні напрями подальшої співпраці між Вроцлавським економічним університетом та Тернопільським національним технічним університетом, зокрема щодо реалізації програми подвійних дипломів.

З 25 квітня по 25 травня 2018 року к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері Гарматюк Оксана Олегівна проходила міжнародне стажування на факультеті управління у державному університеті «Люблінська політехніка» (Польща, м. Люблін). Програмою стажування було передбачено наступні модулі:

Модуль 1. Організація навчального процесу та програми підготовки студентів у Люблінській Політехніці.

Модуль 2. Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу.

Модуль 3. Наука як основа освітнього процесу.

Модуль 4. Управління.

Під час стажування Оксана Олегівна ознайомилася з програмами підготовки студентів, організацією навчального процесу та практичної підготовки студентів факультету, можливостями отримання освіти іноземними студентами, програмами академічної мобільності студентів. Також Гарматюк О. О. мала можливість працювати у бібліотеці університету, ознайомитися з репозитарієм університету та електронним бібліотечним фондом. Вона спілкувалася з працівниками навчального відділу та відділу з питань Східного партнерства, мала особисті зустрічі з ректором державного університету «Люблінська політехніка» професором Пьотром Кацейком та Канцлером університету Веславом Сікорою. По завершенню стажування Гарматюк О. О. отримала сертифікат про його успішне проходження.