Галущак Михайло Петрович

galuschak_M

Галущак Михайло Петрович – к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри

З 1981 по 1986 р.р. навчався у Національному університеті “Львівська політехніка” (на той час Львівський політехнічний інститут), на механічному факультеті, за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”, отримав фах інженера-механіка, диплом з відзнакою.

Після закінчення вузу з 07. 1986 р. по 09.1994 р. працював інженером-технологом ТРЗ “Оріон”.

Другу вищу освіту отримав за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

З 09.1994 р. інженер кафедри економіки виробничої діяльності, з 08.1995 р. асистент, старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського приладобудівного інституту (з 1996 р. – Тернопільський державний технічний університет).

05.10.2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Прогнозування динамічної повзучості алюмінієвого сплаву”, керівник дисертації д.т.н., професор Ясній П.В.

З 02. 2001 р. доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері. З 2007 р. – голова тендерного комітету ТДТУ. Автор понад 30-ти наукових публікацій, 5-ти навчальних посібників.

На кафедрі викладає дисципліни: організація виробництвa, прогнозування соціально-економічних процесів, економіка і організація виробництва електронно-обчислювальних засобів, управління технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією машин.

Наукові праці стосуються механіки деформівного твердого тіла, зокрема повзучості матеріалів за циклічного навантаження, прогнозування інноваційного розвитку підприємств.