Галущак Ольга Ярополківна

galuschak_O

Галущак Ольга Ярополківна – к.е.н., доцент

У 1981-1985 рр. навчалася у Тернопільському національному економічному університеті (Тернопільський фінансово-економічний інститут) на планово-економічному факультеті, спеціальність – економіст, фах – спеціаліст по плануванню в промисловості.
У 1985 – 1989 рр. – економіст Тернопільського обласного управління місцевої промисловості.
1989 – 1992 рр. – аспірантка Тернопільської академії народного господарства.

В ТДТУ почала працювати з грудня 1992 р. на посаді асистента кафедри економіки виробничої діяльності.

Кандидатську дисертацію захистила у 1999 році, тема роботи – «Лізинг в системі стимулювання інноваційних відносин», керівник – проф., д.е.н. Кузьмін О.Є. (Національний університет «Львівська політехніка»). З 1999 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту у виробничій сфері ТДТУ.

На кафедрі викладає дисципліни:
– статистика;
– планування діяльності підприємства;
– інвестиційний менеджмент.

Автор понад 30-ти наукових публікацій, 5-ти навчальних посібників.

Галузь і розділ науки, якої стосуються наукові праці, – економіка та управління інвестиційними процесами; управління лізинговими процесами.