Гарматюк Оксана Олегівна

Garmatyuk

Гарматюк Оксана Олегівна – кандидат економічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2000 р.
У 1994 році з відзнакою закінчила Тернопільський приладобудівний інститут за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти».
У 1999 році закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація і управління народним господарством».
3 2000 по 2003 роки працювала на посаді асистента кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Пройшла навчання і отримала відповідні сертифікати:
Консорціуму із вдосконалення бізнес освіти в Україні з напрямів «Управління персоналом», «Започаткування та розвиток малого підприємництва» – 2000 р.; «Ділове спілкування» – 2001 р.;
Міжнародної Фінансової Корпорації з напряму «Корпоративне управління» – 2002 р.

У 2003 році здобула другу вищу освіту, закінчивши з відзнакою Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Менеджмент організацій».
З липня 2003 року до квітня 2014 працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 01.02.2012 року є заступником декана факультету управління і бізнесу у виробництві даного навчального закладу.

У 2013 році в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації».
З 01.04.2014 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту у виробничій сфері

Веде дисципліни «Управління персоналом», «Бізнес комунікації», «Комунікативний менеджмент», «Основи економіки та організація виробництва», практичні заняття з курсу «Планування діяльності підприємства», здійснює керівництво курсовим, дипломним проектуванням.

Має близько 40 публікацій, з них 23 наукових, та 14 навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси: антикризове управління, управління персоналом.