Кужда Тетяна Іванівна

Кужда Тетяна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту адміністрування.

В 2009 р. захистила у Національному університеті “Львівська політехніка” кандидатську дисертацію на тему: “Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств” за спеціальністю 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами” (науковий керівник д.е.н., проф., заслужений працівник народної освіти України Кузьмін О. Є.).

На кафедрі викладає дисципліни:

– для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” – “Моделювання управлінських процесів”, “Економічне прогнозування” та “Статистика”;

– для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адмінстрування” – “Регіональна бюджетна політика”;

– для студентів спеціальностей 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 “Маркетинг”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – “Менеджмент”;

– для студентів-магістрів спеціальностей 073 “Менеджмент” та 281 “Публічне управління та адмінстрування” – “Управління змінами”.

– для іноземних студентів спеціальності 073 “Менеджмент” – “Automated office management”, “Economic forecasting”, “Enterprise resource management”, “Change management”, “Managerial decision modeling”.

Автор понад 56 наукових публікацій. Галузь науки, якої стосуються наукові праці – оцінювання, планування та прогнозування інноваційного розвитку підприємства, управління організаційними змінами на підприємстві, моделювання управлінських процесів з використанням типових моделей менеджменту, управління змінами в публічній організації.

Виконавець:

1) міжнародного проекту “Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій” (№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES, 2012-2015 рр.);

2) міжнародного грантового проекту “Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики” (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.).

Отримала:

1) Сертифікат про закінчення семінару із розробки та впровадження дистанційних навчальних курсів №000917 від 9.11.2011 р.

2) Сертифікат APTIS (B2) зі знання англійської мови згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями мовної освіти (CEFR), 2017 р.

Стажування:

1) ТОВ “Полімерна компанія “Терпо-лімергаз”, 12.05.14 р.-27.06.2014 р.

2) Навчальний тренінг “Leadership and teambuilding”, м. Стокгольм, Швеція, 2014 р.