Зяйлик Марія Федорівна

Zaylyk_m

Зяйлик Марія Федорівна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування.

У 1983 році закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Отримав кваліфікацію інженера-механіка.

У 1999 році у Києві в Інституті світової економіки та міжнародних відносин захистила кандидатську дисертацію і отримала ступінь кандидата економічних наук.

На кафедрі на посаді доцента працює з 1.07.2002 року.

Зяйлик М.Ф є автором 6 навчальних посібників, понад 30 наукових праць, що опубліковані у фахових журналах. Веде роботу над докторською дисертацією.

Веде заняття з курсів: “Галузевий маркетинг”, “Організація праці менеджера”, “Менеджмент якості та стандартизація і сертифікація продукції”.

Наукові інтереси: маркетингові дослідження, розробка та планування маркетингової діяльності, розробка та складання маркетингових планів, інноваційні стратегічні маркетингові підходи у діяльності підприємств.